U zadnje četiri godine HIFA-OIL plasirala milion tona naftnih derivata

Otvoreno tržište Bosne i Hercegovine je u proteklim godina bilo karakteristično po apsolutnoj dominaciji inostranih kompanija u skoro svim segmentima i u takvoj tržišnoj utakmici domaće kompanije su morale tražiti svoje konkurente prednosti kako bi uspjele u razvoju i širenju svog dijela tržišnog udjela. 

HIFA-OIL, kao članica grupacije HIFA, je od svog postanka do danas uspješno slijedila svoju misiju  i postala respektabilan faktor na tržištu naftnih derivata kako u BIH tako i u regiji.Početni cilj ulaska na  tržišta naftnih derivata za motorna vozila je bio dopunjen ulaskom i na tržište derivata za industrijsku potrošnju odnosno bitumena i mazuta na kojem je već za nekoliko godina HIFA-OIL postala vodeća kompanija u BIH.  Trend rasta poslovanja je pokazao da su predanost ciljevima od strane menadžmenta, veliko zalaganje uposlenika kao  i prepoznavanje zahtjeva tržišta  bili recept uspjeha kompanije.

Nakon uspjeha na domaćem tržištu tokom 2010. uslijedilo je širenje na tržišta regiona, prvo prema Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu, a zatim i prema Makedoniji, Srbiji,Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Iako je svako od pomenutih tržišta specifično, HIFA-OIL je povećavala tržišni udio i segment inostranog poslovanja postavila kao jedan od strateških  ciljeva za naredne godine.

Sumirajući rezultat protekle četiri godine nakon širenja tržišta može se reći da je uspjeh izuzetan jer je HIFA-OIL plasirala preko milion tona naftnih  derivata a od toga skoro 30%  na inotržištima. Isto tako,ostvarena je saradnja sa renomiranim svjetskim kompanijima kao što su američki Bechtel, austrijski Strabag, kao i ENKA i Cengiz Insaat iz Turske te nizom poznatih kompanija iz regiona i BIH.

Jedna od konkurentnih prednosti kompanije su uposleni kojih su spremni odgovoriti na sve zahtjeve tržišta  i ulaganje u obrazovanje i specijaliziranje u struci se pokazalo kao ispravna odluka. Od ukupnog broja uposlenih više od 40% su oni sa visokom stručnom spremom dok su dva sa stepenom doktora nauka.

Iako su  uslovi  na domaćem i regionalnom tržištu naftnih derivata izuzetno zahjevni, sigurno je da će HIFA-OIL u narednim godinama širiti tržišni udio a slijedeći  trendove u polju energetike i prateći zatjeve tržišta  za nove ciljeve su postavljeni ulazak na tržište električne energije i proizvodnja peleta od uglja koji bi konkurentan na tržištu.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close