U toku radovi na sanaciji klizišta Laze u Kaknju

Nakon nekoliko godina straha i brige zbog klizišta koje se u značajnoj mjeri aktiviralo u periodu od 2005. do 2010. godine i koje nije sanirano u proteklih osam godina, za mještane naselja Laze (Brnjic), općina Kakanj nedavno su iz Općinskog štaba civilne zaštite kojim komanduje općinski načelnik Nermin Mandra stigle ohrabrujuće vijesti. Odlučeno je da se odmah krene sa poslovima sanacije klizišta. Sa riječi se brzo prešlo na djelo tako da se trenutno u naselju Laze odvijaju intenzivni radovi čiji se završetak očekuje za 15 dana.

Novac za sanaciju izdvojila je Općina Kakanj iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te Program rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje.

Tokom 2013. godine kroz tendersku proceduru je izabran izvođač radova, pribavljeno je stručno mišljenje Rudarskog instituta Tuzla, pripremljen Projekat sanacije klizišta…

Dužina  klizišta iznosi 150 m, a širina se kreće od 20 do 100 m. Na ovoj površini nalazi se petnaestak stambenih objekata na kojima su zabilježena oštećenja.

Osim štetnog uticaja na stambene objekte, klizište prijeti i lokalnoj cesti Dom – Brnjic. Na ovom mjestu su česta začepljenja cjevastog propusta koja nastaju usljed klizanja zemljišta i akumuliranja veće količine vode koja oštećuje put.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close