-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

U srijedu 11. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještavamo  javnost da će se 11.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

30.09.2020. godine (srijeda) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16.00 sati.

sa sljedećim:

D N E V N I M   R E D O M

     1. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

     2. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2020. Godinu

        -Zaključak o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu za korisnike koji gas

         troše preko PPM G4 mjerača (Q<50 kw)

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

     3. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

      – Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 3732 K.O. Visoko

      – Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č.110 i 111 K.O. Grajani

      – Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 845 i 846 K.O. Buci

   IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i

   katastar   nekretnina

     4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti

         IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i

         katastar   nekretnina

    5. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko

          -Prijedlog Rješenja o imenovanju Člana Upravnog odbora JU“Dom zdravlja“ Visoko

         IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

     6. Informacije o aktivnostima za ostvarivanje prava pomoći u cilju poboljšanja stambenog

         i  socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području  

         Grada Visoko za 2019. godinu

         IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice

    7.  Informacija o stanju sporta I sportskih objekata na području Grada Visoko za

         2019.  godinu

   IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

     8.  Vijećnička pitanja i inicijative.

Istovremeno obavještavamo javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red.Br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za statut i propise28.09.202014:00
2.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja28.09.2020.14:30
3.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju28.09.202015:00
4.Komisija za izbor i imenovanja28.09.2020.15:30
5.Komisija za društvene djelatnosti28.09.2020.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, tel: 032/732-502, fax: 032/735-711,

mail: vijece@visoko.gov.ba

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na sljedećem linku: 

https://www.dropbox.com/sh/kok2kc9kgjndcdx/AADWBY0ONSuAcT_-KLo1FMBpa?dl=0

PREDSJEDAVAJUĆI

Gradskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.s.r

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close