-TopSLIDEVisoko

Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za 2019. godinu

Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za 2019.  godinu, naći će se na predstojećoj – 11. sjednici Gradskog vijeća Visoko (30.09.2020.).

7. Informacija o stanju sporta I sportskih objekata na području Grada Visoko za b2019.  godinu

   IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

1.  UVOD      

Sport ima značajnu društvenu ulogu, važan je za očuvanje zdravlja ljudi te stvaranje radnih sposobnosti. Ta uloga je usmjerena na odgojno – obrazovne vrijednosti i provjere tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika sa stalnom težnjom za napretkom.

          2.  ORGANIZACIJA I STRUKTURA SPORTA

            Organizovanje sporta, sportskih takmičenja i sportskih priredbi regulisano je  Zakonom o sportu ZE – DO kantona.

            Zakon o sportu ZE – DO kantona (“Sl.novine ZE – DO kantona”, broj: 11/02, 1/04, 9/11) određuje da se sportske organizacije mogu osnovati kao udruženja građana, privredna društva i ustanove.

             Za osnivanje i način organizovanja sportskih organizacija pored Zakona o sportu važe i odgovarajuće odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o privrednim društvima ili Zakona o ustanovama, što zavisi od konkretnog oblika organizovanja.

              Oblast sporta i sportskih aktivnosti na području grada Visoko organizovan je na osnovu Zakona iz oblasti obrazovanja, Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine  i Zakona o sportu ZE – DO kantona.

             Svi sportski klubovi, koji djeluju na području našeg grada organizovani su kao udruženja  koja se kao pravna lica registruju pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE – DO kantona Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine ili Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a potom se udružuju u odgovarajuće sportske saveze.

       Na području grada Visoko postoje sljedeći organizacioni oblici :

            1. Sportski savez Visoko,

            2. Općinski nogometni savez Visoko,

            3. Udruženje pedagoga fizičke kulture,

            4. Savez za sport i rekreaciju invalida,

            5. Obrazovne ustanove,

6. Sportski klubovi,

            7. Sportska udruženja (planinari, ribolovci, i sl).

U nastavku je prikazan tabelarni pregled sportskih klubova i sportskih organizacija koji djeluju na području grada Visoko:

                NAZIV SPORTSKIH ORGANIZACIJA I KLUBOVA
1.Sportski savez  Visoko                          41. UG KRG Ritam klub ritmičke gimnastike
2.Nogometni klub “Bosna”42. NK “Moštre” Moštre
3.FK “Kosmos” Poriječani43. NK “Omladinac” Poriječani
4.Malonogometni klub “Galaktikosi”44. NK “Poriječani” Poriječani
5.Malonogometni klub “Samirče”45. NK “Sloboda” Vratnica
6.Rukometni klub “Bosna”46. NK “Zmaj” B. Mahala
7.Ženski rukometni klub “Bosna”47. Malonogometni klub “Doktori i čarobnjaci”
8.Rukometni klub “Visoko”48. Omladinski fudbalski klub “Dijamant” Grđevac
9.Rukometni klub “Bosna – Veterani” 49. Konjički klub “Tim- Miykie Team”
10.Odbojkaški klub “Tempo”50. Škola fudbala “Napad je najbolja odbrana”
11.Streljački klub “Visoko”51. Škola fudbala “Visport”
12.Aeroklub “Izet Kurtalić”52. Košarkaški klub „Visoko”
  13.Taekwondo klub „Crni labudovi”   53. “Univerzalna škola sporta”
14.Kuglaški klub “Bosna”54. Sportsko ribolovno društvo “Visoko”
15.Klub ritmičke gimnastike “Visoko”55. “Društvo pedagoga fizičke kulture”
16.Bokserski klub “Visoko”56.  Društvo za sport i rekreaciju “Centrosport”
17.Karate klub “Visoko”57. Planinarsko društvo “Visočica”
18.Karate klub “Fudokan”58. Sportsko društvo “Liješeva” Liješeva
19.Karate klub “Seiken”59.Udruženje “Eko Viking”
20.Karate klub “Moštre”60. Košarkaška škola „XXL Basket” Visoko
21.Karate klub “Budućnost”61. Udruženje veterana sporta Visoko
22.Teniski klub “Bosna”62. Lovačko udruženje “Srndač” Visoko
23.Teniski klub “Kraljevski – Royal Bosna”63. Savez za sport i rekreaciju invalida
24.Šahovski klub “Visoko”64. Klub obaranja ruke “Vojnik sreće”
25.Konjički klub “Visoko”65. „KGB” Klub graničnih biciklista Gračanica
26.Taekwondo club “Bosna”66.Udruženje Ženski nogometni klub „Visočica”
27.Paintball klub “Ekstremno – Xtreme”67. Udruženje konjički klub „Vilenjak”
28.Brdsko biciklistički klub “Kulin Ban 08”68. Košarkaški klub “Five Stars”
29.Aikido klub “Pobjeda nad samim sobom – Agatsu”69. Školski rukometni klub “Novi val”
30.Općinski nogometni savez Visoko70. NK „Mladost” Čekrekčije
31.FK “Gračanica” Gračanica71. NK „Rosulje”
32.FK “Liješeva” Liješeva72. Stonoteniski klub „Bosna”
33.FK “Stari grad”73. Bokserski klub „Bosna” Visoko
    34.Klub ritmičke gimnastike “ Pirueta”74. Rukometna škola „BHA”
35.FK “Uskok”75. Udruženje Stonoteniski klub „Top Spin”
36.FK “Napredak” Radovlje76. Udruženje Enduro Moto Klub „Enduro”
37.NK “Bratstvo” Topuzovo Polje77. Udruženje Konjički klub „Spirit”
38.NK “Goduša” Goduša78. Aeroklub „Poleti.ba”
39.NK “Kralupi” Kralupi79. FK „Čaja”
40.NK “Ljiljan” Zimča 

       3.  SPORTSKA REKREACIJA

             Rekreacija je segment fizičke kulture veoma važan u životu mladih i odraslih stanovnika. Rekreativno vježbanje stvara pozitivne navike rada i obaveza kod djece, razvija koordinaciju pokreta, jača organizam, preventivno utječe na otpornost od bolesti, utiče na brže ozdravljenje ili dovođenje u funkciju organizma nakon povreda, psihičkih rasterećenja organizma, stvara zadovoljstvo i dr.

        4. STRUČNI KADROVI

Na osnovu Zakona o sportu BiH za poslove u sportu se mogu angažovati lica sa stručnom spremom koju su stekli na fakultetima za sport, te školovanjem nakon završetka aktivne sportske karijere.

U sportu su neophodni stručnjaci specijalisti, da planiraju i programiraju rad u klubovima ili sa pojedinim sportistima, da vode i organizuju treninge kroz sve njegove faze u radu, te da pripremaju sportaše za izvanredne napore koji su neophodni za ostvarenje rezultata.  Ključni uslov za kvalitetan razvoj sporta svakako spada stručan rad, odnosno rad sportskih trenera i stručnjaka drugih specijalnosti.

U 2019. godini u klubovima je angažovano oko 60 trenera. U strukturi trenera najmanje je onih koji su završili Fakultet fizičke kulture, odnosno Fakultet za sport, a daleko veći broj onih koji su pohađali kurs organizovan od strane odgovarajućeg sportskog saveza. Pored trenera u rad klubova uključeno je oko 120 sportskih radnika i pomoćnog osoblja od kojih su većina volonteri, a manji dio profesionalno angažovani radnici.

Angažovanje stručnjaka drugih specijalnosti, kao što su psiholozi, pedagozi, razni specijalisti iz oblasti medicine, veoma je malo ili nikako.

S druge strane valja istaći da vrijednu osnovu za kvalitetan stručni rad u sportu mogu predstavljati profesori i nastavnici tjelesnog odgoja uključeni u redovni nastavni proces predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj i vannastavne aktivnosti učenika i studenata.

U vezi s tim može se reći da postoji zadovoljavajuća struktura po pitanju kvaliteta i formalnih kvalifikacija nastavnika u osnovnim i srednjim školama. U 4 srednje škole angažovano je 10 profesora tjelesnog odgoja, u 6 osnovnih škola angažovano je 9 nastavnika, ali u sportskim klubovima nije zadovoljavajuća struktura kao i kvalitet sportskih kadrova.

         5.  SPORTSKI SAVEZI

Na području grada Visoko djeluju 3 Saveza u oblasti sporta i to:

-Sportski savez  Visoko djeluje kao asocijacija sportskih klubova i udruženja s ciljem stvaranja uslova za razvoj sporta u Visokom i prezentovanje grada Visoko na većim nivoima, pored toga utvrđuje kriterije za postignute rezultate u sportu i dodjeli priznanja i nagrada, organizuje sportske manifestacije i druženja, populariše sport među mladim, podstiče razvoj novih sportova i dr. ;

-Općinski nogometni savez okuplja i organizuje nogometne klubove sa područja Općine Visoko koji se takmiče u Općinskoj nogometnoj ligi;

-Savez za sport i rekreaciju invalida organizuje sportske za invalidna lica svih kategorija, počev od ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, invalida rada i civilnih žrtava rata.

         6. SPORTSKA TAKMIČENJA

Na području Visokog  egzistira 79 registrovani sportski klub i udruženja iz oblasti sporta. Među sportovima najmasovniji je nogomet, zatim rukomet, karate, streljaštvo, košarka, aikido i taekwondo, kuglanje, aeromodelarstvo, ritmička gimnastika, tenis, te klubovi za paraglajding i paintball, konjički klub, kao i lovačko, planinarsko i ribolovno društvo.

Po evidencijama sportskih klubova, Sportskog saveza Visoko i Općinskog nogometnog saveza Visoko, u takmičarskom sportu uključeno je oko 2.100 sportista, od toga 300 sportistkinja. Angažovano je  60 trenera i 120 sportskih radnika.

Klubovi sa područja Visokog uključeni su u različite nivoe takmičenja.

U Općinskoj nogometnoj ligi takmiči se 10 nogometnih klubova u kojima je registrovano preko 700 nogometaša sa područja grada Visoko.

Ostali klubovi su uključeni u turnirski sistem takmičenja.

            Za postignute sportske uspjehe u 2019.godini, iz Kabineta Gradonačelnice  upućene su čestitke sportistima i sportskim klubovima na postignutim rezultatima i time bili najbolji ambasadori grada Visoko na sportskim borilištima.

            Tako je u 2019.godini Gradonačelnica ugostila i čestitala na uspjehu sportskim klubovima i sportskim radnicima i to:

      – Povodom obilježavanja 65. rođendana  RK „Bosna“ Visoko Gradonačelnica je upriličila prijem delegacije gostujuće ekipe RK „ Metaloplastika“ Šabac i delegacija Grada Šabac.

     – Čestitka Sajri Kajević i Fahrudinu Adiloviću na odličnim nastupima i osvojenim nagradama na Balkanskom taekwondo prvenstvu koje održano u Bugarskoj.

     – Prijem i čestitke za postignute uspjehe za šest visočkih predstavnika 16. Sportskih igara RVI FBiH.

    – Čestitke Elvedini Muzaferiji, najboljoj bosanskohercegovačkoj skijašici za uspjeh na Super G utrci u St. Morizu.

   – Čestitke mladim visočkim rukometašima, članovima kadetske rukometne reprezentacije BiH za uspjeh i postignute rezultate na međunarodnom rukometnom turniru u Makedoniji.

   – Prijem za nogometaše FK Crvena Zvezda koji su bili učesnici Novogodišnjeg nogometnog turnira u Visokom, za pionirsku selekcije.

  – Prijem za predstavnike RK Bosna- Veterani Visoko i čestitke za uspjeh na rukometnom turniru u Belgiji.

         7. STANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Jedan od temeljnih uslova za odvijanje sportskih aktivnosti jeste prostor. Prostori za sportske aktivnosti dijele se na prirodne i izgrađene.

U prirodne spadaju suhe površine, vodene površine i snježne površine, dok se izgrađeni sportski objekti mogu podijeliti na zatvorene, otvorene i specijalne sportske objekte.

Grad Visoko  raspolaže i sa prirodnim prostorima za razvoj rekreativnih aktivnosti (Ravne, Luka, Buci, Gračanica, Moštre, Gorani, Visočica i dr.)

Na području grada Visoko postoji 39 sportskih objekata i terena koji se koriste za organizovanje raznih sportskih takmičenja ukupne površine 128.291 m².

a)       KULTURNO SPORTSKI CENTAR “MLADOST”

Kulturno sportski centar „ Mladost“ Visoko sa sjedištem u ul. Branilaca bb, stadion „Luke“ Visoko i Zgrada fizičke kulture i rekreacije zvane Partizan  Odlukom Općinskog vijeća Visoko od 26.04.2019. godine postale sastavne jedinice JU Centar za kulturu, sport i informisanje.

Kulturno sportski centar „Mladost” je sportski objekat čija je namjena izvođenje nastave tjelesnog odgoja, treniranje ekipa vezanih za dvoranski sport, odigravanje utakmica, organizaciju rekreativnih aktivnosti i drugih kulturnih i sportskih manifestacija.

Ovaj sportski objekat omogućava  organizaciju i odigravanje međunarodnih utakmica i obavljanje priprema ekipa i sportista, jer posjeduje i popratne prostorije i opremu za specijalističke sportske pripreme.

TABELARNI PREGLED REALIZIRANIH SATI KORIŠTENJA SPORTSKOG TERENA PO KORISNICIMA

Red. br.  NAZIV KORISNIKA  Broj iskorištenih satiProcenat  učešća
1.RK“Bosna Vispak“ Visoko104566,1%
2.ŽRK“Bosna“ Visoko805,1%
3.NK „Bosna“ Visoko603,8%
4.Ostale sportske manifestacije603,8%
5.Turniri16510,5%
6.Rekreativci382,4%
7.Ostalne manifestacije1308,03%
                          U K U P N O:1578100%

      U  KSC  “Mladost“ Visoko redovno treniraju sportski klubovi:

RK“Bosna Vispak“ Visoko,  ŽRK“Bosna“Visoko, NK“Bosna“ Visoko, omladinske selekcije i za trenažni dio (navedenih klubova) je realizovano  1201 sat, što je u odnosu na prošlu godinu više za 369 sati ili za 44,35%, a za utakmice 114 sati, što je u odnosu na prošlu godinu više za 35 sati ili 44,30%.  Odigrane su 44 rukometne utakmice, i to: RK“Bosna Centrotrans“ Visoko, seniorska ekipa je odigrala 20 utakmica, i to 13 prvenstvenih, 5 prijateljskih i 2 humanitarne. Druga ekipa RK „Bosna Centrotrans“- Bosna 2 je odigrala 6 utakmica, a omladinske selekcije su odigrale 33 utakmice. RK“Bosna Centrotrans“ Visoko je organizovao i Dan rukometa u kojem su učešče uzele 4 ekipe, kao i Baraž u rukometu za omladinske selekcije.  ŽRK“Bosna“Visoko odigrao je 6 utakmica.

TABELARNI PREGLED REALIZIRANIH SATI TRENINGA I UTAKMICA OD STRANE DVA SPORTSKA KLUBA SA

NAJVIŠE ISKORIŠTENIH SATI PREMA PROCENTU UČEŠĆA

Red. br.  NAZIV KLUBABroj iskorištenih satiProcenat učešća
1.RK „Bosna Vispak“ Visoko104593,00%
2.ŽRK „Bosna“ Visoko807,00%
 UKUPNO1125100 %

              Dva kluba-RK“Bosna Vispak“Visoko i  ŽRK“Bosna“Visoko za treninge i utakmice realizovali su ukupno   1125 sata ili 71,3 % od ukupno realizovanih sati sportskog terena.

Košarkaški klub“Visoko“Visoko ove godine nije koristio Dvoranu za treninge i utakmice.

              Pored navedenih klubova prostor  KSC“Mladost“Visoko koristi  NK „Bosna“Visoko, Kuglaški klub “Bosna“ Visoko i  Karate klub „Visoko“ Visoko.

               Kuglana je sastavni dio  KSC“Mladost“Visoko, a koristi je Kuglaški klub“Bosna“ Visoko uz potpisan ugovor o korištenju. U 2019.godini Kuglaški klub „Bosna“ Visoko kuglanu je koristio za treninge, utakmice, rekreaciju i treninge invalida u kuglani.

               Karate klub“Visoko“Visoko u  KSC “Mladost“ Visoko  koristi  prostorije za treninge svih selekcija(naročito mlađih uzrasta), seminare i takmičenja. Sa Karate klubom “Visoko“Visoko je  potpisan ugovor o korištenju KSC“Mladost“Visoko.

              Sastavni dio sportske pripreme klubova koji treniraju u dvorani je i teretana. Fitness club je na raspolaganju i pojedincima koji je koriste za održavanje fizičke kondicije, a otvoren je svakodnevno u vremenskom periodu od 10,00 do 22,00 sata.

             Obzirom na veliku površinu objekta ( 4.575m², dvije etaže), te velikog broja korisnika, za održavanje KSC „Mladost“ su potrebna velika finansijska ulaganja.

              Ovdje treba posebno naglasiti da su ulaganja u sanaciju objekta u 2018 i 2019. godini do sada najveća ulaganja u KSC „Mladost“ Visoko u posljednih 20 godina (posljednja obnova KSC „Mladost“ Visoko bila 1996. i 1997. godine). Finansijska sredstva za sve navedene radove obezbjedio je Osnivač, Grad Visoko.

              Sanacijom krovne površine iznad sportskog terena u 2018. i 2019. godini, te zamjenom kose staklene stijene koja je sanirana u 2016. godini (sufinansirane od strane Grada Visoko u vrijednosti od 25.000,00 KM) i koja je spojena sa krovom dvorane, obezbjeđena je puna sigurnost za sportiste i posjetioce dvorane kao i poboljšanje opštih uslova za boravak i rad u dvorani.

              U 2018. godini, nakon provedene procedure postupka javne nabavke radova koju je provela gradska administracija, izvršeni su radovi na zamjeni krova iznad sportskog terena u KSC „Mladost“ Visoko. Izvođač radova je bila firma „Alternativa“ d.o.o. Sarajevo, a vrijednost radova je 122.102,03 KM. Na cijeloj površini iznad sportskog terena je postavljena izolacija i lim paneli  koji omogućuju uštedu energije, te u dvorani nema više prokišnjavanja na sportskom terenu. Takođe, zamijenjeni su i 3 svjetlarnika koji su u sklopu krovne površine.

 Takođe, u cilju dodatnog poboljšanja stanja izvršeno je saniranje krovne površine, na dijelu  iznad svlačionica, kotlovnice, trafo stanice i kancelarijskog prostora. Vrijednost radova je 78.450,00 KM.

              Krajem 2019.godine izvršena je zamjena svih vanjskih staklenih površina, prozori i vrata, što predstavlja veliku površinu na objektu KSC“Mladost“ Visoko. Vrijednost projekta je 35.000,00 KM, a  sredstva obezbijedila Gradska uprava Visoko.

            Pripreme oko zamjene vanjskih staklenih površina, prozora i vrata su u toku.

Postupak javne nabavke i za ove radove je u toku, a vrijednost je 49.633,00 KM.

 U toku 2018. godine u KSC „Mladost“ Visoko nabavljen je novi semafor i to glavni semafor i semafor za akcijsko vrijeme. Radove na nabavci i zamjeni semafora izvršila je firma SPORT NET INŽENJERING d. o. o. Široko Brijeg a vrijednost nabavke je 23.335,65 KM.

Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Grada i JU KSC „Mladost“ Visoko.

             Grad Visoko i JU KSC „Mladost“ Visoko u 2019. godini obezbjedili su sredstva koja su bila neophodna za sanaciju dvije največe svlačionice u KSC „Mladost“. Izvođač radova je firma „Cospex“ d.o.o. Zenica a vrijednost radova je 19.211,40 KM.

             Takođe u KSC „Mladost“ Visoko se vrše redovno tekuće održavanje, održavanje instalacija a značajniji zahvat je bio na pročišćavanju svih šahtova oko dvorane i u dvorani za kanalizacione i oborinske vode.

          Preostali potrebni radovi u KSC „Mladost“ Visoko su:

– sanacija preostale dvije svlačionice sa tuševima i mokrih čvorova u svlačionicama;

– sanacija kanalizacionih cijevi koje prolaze ispod dvorane a skupljaju otpadne i oborinske vode sa ulice i platoa ispred dvorane. Usljed većih padavina dolazi do izlijevanja kanalizacije u podrumske prostorije KSC „Mladost“ te ugrožava korisnike ovih prostora i opremu u kuglani.

– takođe je potrebno uraditi i sanaciju mokrih čvorova koji se nalaze u prostoru KSC „Mladost“ Visoko.

–  potrebna ugradnja LED rasvjete u sali.

– potrebna  rekonstrukcija parketne podloge u sali.  

b) SALA “PARTIZAN

 Sala „Partizan“ je Odlukom Općinskog vijeća Visoko od jula 2017. godine data na korištenje JU KSC „Mladost“ Visoko, a od aprila 2019. godine sve je u sastavu JU Centar za Kulturu, sport i informisanje, Visoko.

             U cilju poboljšanja stanja zgrade „Partizan“, u toku 2018 godine je izvršena zamjena stolarije na zgradi a vrijednost navedenih radova je 49.829,54 KM.

 U 2019. godini, izvršena je zamjena oluka i dijela krovnog pokrova na zgradi „Partizan“. Vrijednost radova je 4.541,00 KM.

  Također, u 2019. godini izvršena je rekonstrukcija svlačionica, hola, toaleta i kupatila, kao i zamjena svih unutrašnjih vrata u Partizanu. Vrijednost radova 40.000,00 KM, sredstva donirala firma AL Noor d.o.o. u cijelom iznosu.

             Salu Parizan, za treninge  koriste sportski klubovi: Klub ritmičke gimnastike „Visoko“ Visoko, Klub ritmičke gimnastije „Pirueta“ Visoko, Taekwondo klub „Crni labudovi“ Visoko, Klub „Agatsu“ Visoko, kao i rekreativci.

c) SALE OSNOVNIH ŠKOLA

            Sportske sale osnovnih škola kao i školski objekti su u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona.

            Na području Grada Visoko su u funkciji i sale osnovnih škola, koje služe za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, održavanje školskih takmičenja, rekreaciju i treninge pojedinih sportskih klubova i to: sale OŠ “Kulin Ban”, OŠ “Safvet-beg Bašagić” u Visokom, zatim sala OŠ “Mula Mustafa Bešeskija” D.Moštre, sala OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, sala OŠ “Alija Nametak” Buci, sala OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Gračanica i sala MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, te sala Medrese „Osman ef. Redžović“ Veliko Čajno (u izgradnji P=1868m²).

           Neke sale osnovnih škola nalaze se u lošem stanju, te je potrebno izvršiti sanaciju i rekonstrukciju:

–  sala OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko nalazi se u izuzetno lošem stanju. U cilju poboljšanja postojećeg stanja sredstvima Gradske uprave Visoko izvršena je zamjena stolarije na objektu. Takođe, u toku  2019. godine. izvršena je sanacija krova. Ono što ostaje problem i potreba da se riješi je sanacija podnih podloga, plafona, zidova i fasada na objektu, za šta je uprava škole aplicirala na sredstva međunarodnih donatora.

–  u sali OŠ „Kulin Ban“ Visoko, u saradnji i finansijsku pomoć Gradske uprave Visoko izvršena je sanacija krova i zamjena dotrajale stolarije, te, sanacija vodovodnih instalacija , a sve se finansira sredstvima donatora uz sradnju sa Gradskom upravom Visoko.

Potrebno je sanirati podne podloge i poboljšati sistem grijanja u sali.

Takođe, radi se na iznalaženju rješenja za utopljavanje objekta te je uprava aplicirala sa projektom kako bi se obezbjedila potrebna sredstva za navedenu namjenu.

– sala OŠ „Alija Nametak“ Buci nalazi se u relativno dobrom stanju, ali potrebno je izvršiti zamjenu podnih obloga,

–  sala OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje je u dobrom stanju, ali nedostaju oprema i sportski rekviziti,

–  sala OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre nalazi se u dobrom stanju,

–  sala OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Gračanica se duži niz godina nalazila u izuzetno lošem stanju. U posljednje tri godine, uz znatna ulaganja, sala je sanirana i uslovna je za odvijanje nastavnog procesa.

Prethodno je izvršena rekonstrukcija krova, sanacija unutarnjih zidova, postavljena PVC podna podloga, izvršena zamjena prozora i vrata, rekonstruisane svlačionice, mokri čvorovi, pomoćne prostorije te izvršena zamjena radijatora.

Još bi trebalo izvršiti utopljavanje objekta što bi bila završna faza uređenja i opremanja sale.

 Zeničko-dobojski kanton, kao osnivač osnovnih škola, nadležan je i obavezan da obezbijedi uslove za nesmetano odvijanje nastave u školama kao i da obezbijedi adekvatne uslove za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

d)  NOGOMETNA IGRALIŠTA I DRUGI SPORTSKI OBJEKTI

 Kompleks stadiona „Luke“

Općinsko vijeće Visoko je 28.02.2015. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti za uspostavu prava upotrebe na nekretnini K.Č. 1530 K.O. Visoko u korist JU KSC „Mladost“ Visoko. Navedena Odluka se odnosi na kompleks stadiona „Luke“ , a od aprila 2019. godine sve je u sastavu JU Centar za kulturu, sport i informisanje,Visoko.

Do sada je u okviru kompleksa stadiona „ Luke“ urađeno:

Priprema terena, nabavka i ugradnja umjetne trave na pomoćni stadion, postavljena je ograda, reflektori, klupe za rezervene igrače, golovi i drugo.Vrijednost navedenih radova je cca 500.000,00 KM.

Na glavnom terenu Luke izvršena je sanacija postojeće ograde oko terena i klupe za rezervne igrače te postavljeno 1650 novih stolica.

Također je u okviru ovog kompleksa na košarkaškom terenu izvršena zamjena košarkaških tabli sa pripadajućim obručima, a u cilju bezbjednije igre na terenu su ojačani i nosači za koševe, markiran teren te postavljene klupe pored terena za gledaoce.

Na rukometnom terenu je izvršena sanacija podloge koja je asfaltirana i urađene betonske tribine na koje su postavljene plastične stolice.

U okviru kompleksa stadiona „Luke“, radi se na stalnom poboljšanju uslova za rad i treniranje te je u 2018 i 2019 godini: urađena dodatna rasvjeta na reflektorima pomoćnog terena, izvršena rekonstrukcija glavnog terena (čepovanje, busenovanje, ubacivanje kvarca), postavljeni golovi na rukometnom terenu, table na košarkaškom terenu. Izvršeno je opremanje mokrog čvora, rekonstrukcija ploče (hidroizolacija) na fitness centru i otvorenje fitness centra.

Postavljen je video nadzor i alarmni sistem u kompleksu „Luke“ s ciljem sprječavanja nelegalnih ulazaka i devastacije prostora i opreme.

Rekonstruisana je garaža i skladišta (zamjena krova i postavljanje lima), rekonstruisana zaštitna ograda oko stadiona, izvršeno krećenje zidova i prostorija kluba.

Izvršeno uređenje pomoćnog terena sa umjetnom travom (ubacivanje granulata i lijepljenje trave), izvršena zamjena dotrajale stolarije na svlačionicama i fitness centru.

Takođe, izvršeno je postavljanje ulične led rasvjete u dijelu oko kompleksa stadiona te postavljene kante za otpad putem JKP „Visoko“ Visoko.

Svi radovi koji su obavljeni u posljednjih nekoliko godina na kompleksu stadion  „Luke „ u cilju poboljšanja uslova, izvšeni su isključivo uz pomoć Gradske uprave Visoko, Gradonačelnice, sredstvima Budžeta Grada Visoko sredstvima NK „Bosna“ Visoko te donatora i prijatelja sporta.

Nogometna igrališta

Na području Visokog ima 20 nogometnih igrališta. Neka igrališta su još u fazi izgradnje, neka od ovih igrališta nemaju riješene imovinske odnose kao ni pomoćne prostorije.

U prethodnom periodu Gradska uprava je pomagala sanaciju sportskih terena u manjim iznosima uz učešće  mjesnih zajednica i klubova sa tog područja.

Općinski nogometni savez broji 10 nogometnih klubova u kojima je registrovano preko 700 igrača sa područja Visokog.

Prema podacima Općinskog nogometnog saveza, u posljednje tri godine nogometni tereni su uz napore klubova koji ih koriste izvršili sanaciju istih u cilju ispunjenja uslova za održavanje sportskih takmičenja.

Bez obzira na stalna ulaganja u sport i sportske objekte sa postojećim stanjem sportskih objekata na području Visokog  ne možemo biti zadovoljni, jer sportski objekti omogućavaju tek minimalne uslove za organizaciju i održavanje sportskih manifestacija, te u narednom periodu zajedničkim aktivnostima svih sudionika javnog života nastojat ćemo da to stanje unaprijedimo.

  8. FINANSIRANJE SPORTA

Finansiranje takmičarskog sporta vrši se iz sredstava Budžeta Ze-do kantona, Budžeta Grada, sponzorstva, donacije, marketing, pomoć roditelja sportiste, članarina.

Zakonom o sportu je definisano ostvarivanje javnog interesa u sportu a Kanton i Grad Visoko u svojim budžetima utvrđuju finansijska sredstva.

           U 2019.godini iz Budžeta Grada za finansiranje sporta  izdvojeno je ukupno 230.641,00 KM.

  Budžetska pozicijaIzdvojeno za sport
1. Projekti po javnom pozivu NVO  27.000,00
2. Transfer za manifestacije iz oblasti sporta i     kulture  9.900,00
3. Sufinansiranje takmičarskog ligaškog sporta        160.000,00
4. Podrška za ostale sportske aktivnosti i     takmičenja  29.200,00
5. Transfer iz oblasti društvenih djelatnosti  4.541,00
                     U K U P N O :230.641,00
Sportski objektiIzdvojeno sredstava
1. Zamjena krova u KSC Mladost78.450,00
2. Nabavka semafora u KSC Mladost  23.335,65
3. Sanacija svlačionica  19.211,40
4. Zamjena oluka zgrada Partizan4.541,00
5. Unutrašnji radovi Partizan ( svlačionica, hol, toaleti, kupatila  i unutrašnja vrata)40.000 KM
6. Stadion  „Luke“ , održavanje terena, rekonstrukcija svlačionica zamjena stolarije, ugradnje sistema za navodnjavanje, ugradnja video i alarmnog sistema.           86.000 KM
7. Stolarija u KSC „Mladost“35.000 KM
U K U P N O :286.538,05
UKUPNO IZDVOJENA SREDSTVA:517.179,05

U 2019. godini raspodjela sredstava iz Budžeta Grada Visoko i za finansiranje sporta vršena je na osnovu  Programa utroška sredstava za transfere planirane u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti  po osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju projektinih prijedloga koje je finansirao/sufinansirao Grad Visoko u 2019. godini.

ZAKL JUČCI I PRIJEDLOZI:

 Problemi sa kojima se susreću sportski klubovi, odnosno sportska udruženja koja djeluju na području Visokog:

– nedovoljna finansijska sredstva za rad i djelovanje, niski prihodi koje ostvaruju sportski klubovi, od članarina, ulaznica, marketinga i slično te nedovoljno finansiranje sporta sa viših nivoa vlasti;

–  loše stanje postojećih sportskih objekata koje treba adaptirati odnosno izgradnja novih;

            U cilju poboljšanja stanja u oblasti sporta te razvoja sporta, u narednom periodu je potrebno:

– sportski klubovi trebaju uvesti praksu da redovno apliciraju projekte prema višim nivoima vlasti sa kvalitetno pripremljenim projektnim prijedlozima;

– sportski klubovi i sportska udruženja trebaju kroz intenzivnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport raditi na poboljšanju stanja u oblasti sporta;

– zajednički obezbjediti što više izvora sredstava za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata;

– pojačati aktivnosti sportskih klubova na organizaciji rada sa mladim kategorijama uz angažovanje stručnih kadrova u oblasti sporta a sve u cilju omasovljenja i razvoja omladinskog sporta uz pedagoški pristup korisnicima;

– potrebni su bolji kadrovi u sportu, stručni i obrazovni.

   POMOĆNICA GRADONAČELNICE

        Edina Ferizović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close