BiHPrivreda

U poljoprivredne poticaje uključeni i proizvođači jagode u ZDK

BAŠIĆ: U POLJOPRIVREDNE POTICAJE UKLJUČENI I PROIZVOĐAČI JAGODE

Ministarstvoza poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ove godine je za poticaje u poljoprivrediopredijelilo 3 miliona KM. Iznos je na nivou prošlogodišnjeg i omogućavakontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazalezadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzelelidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo i proizvodnjajagodičastog voća – maline i kupine. Novina je da će poticaje ove godine moćikoristiti i proizvođači jagode.

“Sobzirom da su se proizvodnjom maline u prethodnom periodu uglavnom bavilafizička lica kojima to nije osnovna djelatnost, a da se proizvodnja pokazalaveoma ovisnom od niza faktora koje nije moguće kontrolisati i da je zbog togaova proizvodnja veoma rizična, u poticaje su uključeni proizvođači jagodeproizvedene po principima organske proizvodnje. Ministarstvo je stava da se unarednom periodu poticaji u ovoj proizvodnji moraju postepeno usmjeriti samoprema proizvođačima kojima je to osnovna djelatnost”, kazao je resorniministar Mirnes Bašić.

Programomutroška sredstava koji je ove sedmice usvojila Vlada ZDK, unutar podrški zaregistrovane farme goveda, osim dosadašnjih, planirani su poticaji i zaregistrovane farmere koji nisu uključeni u organizovani otkup mlijeka i koji tomogu ostvariti pod određenim uslovima. 

Pored toga,planirani su poticaji za neke vrste poljoprivrednih proizvodnji za koje postojepotrebni uslovi, a koje se pokazuju dugoročno opravdanim, kao što jeproizvodnja feferona. Također, u program su uvrštene proizvodnja presadnica iorganizovana proizvodnja šampinjona.

U skladu sadugoročnim opredjeljenjem ovog ministarstva, naglašena je potreba daljegrazvoja plasteničke i stakleničke proizvodnje, kao i povećanju rashladnihkapaciteta za skladištenje jagodičastog voća i povrća, planiranjem kapitalnihulaganja u nabavku opreme za hladnjače.

Usvojena sui dva programa u oblasti veterinarstva – Program utroška sredstava zazdravstvenu zaštitu životinja i Program utroška sredstava od prikupljenihveterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskogjavnog zdravstva na području ZDK, a ukupan iznos planiranih sredstava je400.000,00 KM. Ovim programima su planirane obavezne mjere zdravstvene zaštiteživotinja, kao i mjere veterinarskog javnog zdravstva koje se provode u ciljuočuvanja zdravlja životinja i ljudi. Treba napomenuti da je posebna pažnjaposvećena kontroli zdravlja vimena životinja čije se mlijeko stavlja u javnupotrošnju, kao važnom elementu u lancu ishrane. Za provođenje ovih mjeraplanirana su sredstva u iznosu od 92.000,00 KM.

Osim toga,planirano je sufinansiranje implementacije Programa samokontrole i sistemaHACCP kod svih subjektima u poslovanju sa hranom koji su registrovani kao obrtii koji posjeduju veterinarski kontrolni broj. Planirani iznos sredstava je120.000,00 KM.

Vlada ZDKusvojila je i Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta uiznosu od 1.000.000,00 KM, te Program utroška namjenskih sredstava iz oblastišumarstva za 2019. godinu, u iznosu od 1.125.400,00 KM.

Press službaZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close