U julu povećan broj nezaposlenih u BiH

Na dan 31.07.2015. u Bosni i Hercegovini je bilo 542.936 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 3.424 osobu ili 0,63%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 280.390 ili 51,64% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 3.719 osobe (0,96%), a smanjila se u Republici Srpskoj za 161 osobu (0,12%), i u Brčko distriktu BiH za 134 osobe (0,11%).
U strukturi lica koja traže, zaključno sa 31.07.2015. godine, NKV radnika je 144.813 ili 26,67%, PKV 9.680 ili 1,78%, KV 184.234 ili 33,93%, VKV 3.043 ili 0,56%, NSS 1.516 ili 0,28%, SSS 148.396 ili 27,33%, VŠS 7.527 ili 1,39% i VSS 43.727 ili 8,05%.
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,93%, te SSS radnici 27,33%.

U julu je ukupno 15.689 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 9.337 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.
Istovremeno je za 6.935 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.771 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2015. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 714.586, a od toga 295.312 žena. U odnosu na maj 2015. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2015. godine iznosila je 43,0% i u odnosu na maj 2015. godine smanjila se za 0,1 postotni poen, navodi se u saopćenju.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close