U diplomatiji u debeloj hladovini: Posao ambasadora lak, a parali

Godišnje se za rad i djelovanje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko – konzularne mreže BiH u svijetu troši na desetine miliona maraka.

(Buka – Almir Terzić)

Dugi niz godina javnost je naime, uvjerena kako diplomatska mreža služi isključivo za zbrinjavanje stranačkih kadrova, nakon njihovih uglavnom neuspješnih aktivnosti u samoj državi BiH ili uhljebljavanju bliskih rodbinskih i familijarnih članova visokih zvaničnika BiH sklonjenih od očiju bh. javnosti. Struktura i sastav aktuelne bh. diplomatske mreže ide u prilog toj konstataciji.

Godišnje se za rad i djelovanje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko – konzularne mreže BiH u svijetu troši na desetine miliona maraka. A, upravo MVP BiH je dugi niz godina mjesto u kojem Ured za reviziju institucija BiH otkriva brojne nepravilnosti u godišnjim finansijskim izvještajima. Jedna od njih koja će dugo ostati upamćena jeste da je savjetniku bivšeg ministra Svena Alkalaja plaćen mjesečni račun za mobilni telefon u nevjerovatnom iznosu od čak 7.000 KM. Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma, ali i sama Parlamentarna skupština BiH u prošlom, ali i sadašnjem sastavu odbila je do sada svaki godišnji izvještaj o radu MVP-a BiH, uključujući i posljednji koji je razmatrala – za 2011. godinu.

U više navrata je predloženo da se MVP BiH kazni sa umanjenjem budžetske stavke posebno za reprezentaciju i troškove goriva za čak 20 posto, uključujući i trenutni budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2013. godinu, ali to nikada nije realizovano pozivajući se na podatak da su nepravilnosti rađene u mandatu prethodnog ministra, ali i samog nedostatka volje Parlamentarne skupštine BiH da se obračuna sa malverzacijama.

Istovremeno rezultati aktivnosti posebno diplomatsko – konzularne mreže BiH u svijetu ravni su gotovo – nuli. Dugi niz godina javnost je naime, uvjerena kako diplomatska mreža služi isključivo za zbrinjavanje stranačkih kadrova, nakon njihovih uglavnom neuspješnih aktivnosti u samoj državi BiH ili uhljebljavanju bliskih rodbinskih i familijarnih članova visokih zvaničnika BiH sklonjenih od očiju bh. javnosti. Struktura i sastav aktuelne bh. diplomatske mreže ide u prilog toj konstataciji.

No, debela hladovina i nerad u bh. diplomatiji bez obzira na kojem dijelu svijeta je sjajno plaćena. Najviše su dakako, plaćeni ambasadori – veleposlanici kao šefovi misija, ali znatne i dobre sume su rezervirane i za masu onih sa statusima ministara – savjetnika, savjetnika, sekretara, konzula, vicekonzula i atašea koji dominiraju diplomatsko – konzularnom mrežom i ima ih 105 sa takvim statusom.


BUKA donosi pregled primanja čelnika bh. ambasada u svijetu.

Najveća je osnovna neto plaća (bez minulog rada) ambasadora Emira Polje u Norveškoj – 7.089,60 KM, kao i topli obrok – 668,50 KM.

Njegov kolega u Danskoj Kemal Muftić ima plaću od 6.388,20 KM i topli obrok od 602,30 KM, dok ambasador Boro Bronza u Švicarskoj prima 6.333,60 KM plaće i 597,20 KM toplog obroka. Ambasadorica u Austriji Tanja Milašinović Martinović ima osnovnu plaću od 6.169,80 KM i topli obrok od 581,70 KM, a kolegica joj u Francuskoj Nina Sajić – 6.006 KM plaće i 566,30 KM toplog obroka.

Veoma dobro su plaćeni i ambasadori u Belgiji Bisera Turković, Velikoj Britaniji gdje je bivši federalni premijer Mustafa Mujezinović, Vatikanu Slavica Karačić i Italiji Nerkez Arifhodžić, koji se inače, nalazi i na spisku za plaćanje kao diplomatski savjetnik člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda Željka Komšića. Njihova osnovna plaća je 5.995,60 KM, te topli obrok od po 561,50 KM.

Ambasador Edin Dilberović u Njemačkoj prima platu od 5.901 KM i topli obrok od 556,40 KM, Pero Matić u Japanu ima platu od 5.842,20 KM i topli obrok u iznosu od 550,80 KM. Njihove kolege u Rusiji Ivan Barbalić i Švedskoj Jadranka Kalmeta su sa plaćama od po 5.791,80 KM i toplim obrokom u iznosu od po 546,10 KM.

Prvi čovjek Ambasade u Holandiji Ahmet Halilović ima plaću od 5.779,20 KM i topli obrok od 544,90 KM, a ambasador u Australiji Damir Arnaut i ambasadorica u Španjolskoj Jasna Krivošić Prpić primaju po 5.737,20 KM plaće i 540,90 KM toplog obroka.

Željko Janjetović ambasador u Mađarskoj ima plaću 5.682,60 Km i topli obrok 535,80 KM, ambasadorica u Kanadi Biljana Gutić Bjelica je sa plaćom od 5.518,80 KM i toplim obrokom od 520,30 KM, a ambasadorica Jadranka Negodić u SAD-u prima 5.413,80 KM osnovne plaće i 510,40 KM toplog obroka.

Osnovna plaća ambasadora BiH u Češkoj Nediljka Bilića, Hrvatskoj Azre Kalajdžisalihović i Borislava Marića u Kini je po 5.359,20 KM te još po 505,30 KM toplog obroka. Nešto manje, tačnije 5.304,60 KM osnovne plaće su ambasadora u Sloveniji Slavka Puljića i Grčkoj (trenutno nema navedenog imena ambasadora) te topli obrok u visini od po 500,10 KM.

Ambasadorica Kovilja Špirić u Poljskoj je sa plaćom od 5.250 KM i toplim obrokom od 495 KM, ambasador u Izraelu Branko Kesić ima plaću 5.199,60 KM i topli obrok od 490,20 KM, a prvi čovjek bh. ambasade u Tuskoj Damir Džanko i Kataru Nudžeim Rečica mjesečno su sa primanjima od po 5.140,80 KM plaće i po 484,70 KM toplog obroka.

U Bugarskoj je ambasador Jusuf Pušina koji ima plaću od 5.086,20 KM i topli obrok od 479,20 KM, isto koliko i njegov kolega u Indoneziji Fuad Šabeta.

Osnovne plaće u visini od po 4.926,60 KM pripadaju ambasadorima u Egiptu Borivoju Marojeviću, Rumuniji Dušku Kovačeviću te Ujedinjenim Arapskim Emiratima Aleksandru Dragićeviću. Svi imaju i topli obrok od po 464,50 KM.

Nešto manje, tačnije po 4.872 KM osnovne su plaće ambasadora BiH u Iranu Emira Hadžikadunića, Crnoj Gori Izmira Talića i Srbiji Boriše Arnauta, a uz nju im pripada i po 459,40 KM toplog obroka.

Ambasador u Makedoniji Zdravko Begović je sa osnovnom plaćom od 4.817,40 KM, te toplim obrokom od 454,20 KM, dok ambasadori u Jordanu Darko Zelenika i Indiji Sead Avdić primaju po 4.762,80 KM plaće i 449,10 KM toplog obroka.

Tarik Bukvić ambasador BiH u Maleziji i Armin Limo ambasador u Pakistanu imaju osnovnu plaću od po 4.653,60 KM i topli obrok od 438,80 KM. Plaća ambasador au Saudijskoj Arabiji (trenutno nema navedeno ime) iznosi 4.599 KM, a topli obrok mu je 433,60 KM. Najmanje su plaćeni ambasadori u Libiji Ibrahim Efendić čija osnovna plaća iznosi 4.489,80 KM i topli obrok 423,30 KM, te ambasador u Kuvajtu Senahid Bristrić koji prima 4.439,40 KM plaće i 418,60 KM toplog obroka.

No, plaća i topli obrok nisu jedina primanja koja ostvaruju ambasadori i ona su u konačnici znatno veća. S obzirom da imaju visoku osnovnu plaću, te s obzirom da se radi o osobama sa dužim radnim stažom većina ih samo na osnovu minulog rada ostvaruje dodatne naknade u prosjeku između najmanje 600 i 1.000 KM u zavisnosti od države u kojoj se nalaze.

Pripada im i naknada za prevoz u visini mjesečne karte u zemlji u kojoj su na službi, što je propis koji se koristi za svo osoblje uposleno u DKP mreži. Pod izdacima, kako je navedeno u pravilniku, podrazumijevaju se i oni za lokalni odnosno gradski prevoz na osnovu priloženih računa, odnosno za taksi usluge ukoliko su putnim nalogom odobrene.

Dakako, ambasadori su dodatno privilegovani jer imaju pravo i na 20 posto od osnovice za obračun plaće na ime supružnika u zemlji prijema.

U skladu sa pravilnikom pripada im i visina do najviše 80 posto plaće na ime prava za najam stambenog i garažnog prostora i plaćanje tekućih troškova.

Na sve se mislilo pa ambasadori imaju pravo da ukoliko u zemlji prijema nema besplatnog školovanja za djecu koja pohađaju osnovnu i srednju školu na jednom od diplomatskih jezika, po tom osnovu mogu ostvariti naknadu u visini od 50 posto stvarnih troškova školarine, s tim da naknada za jedno dijete ne može iznositi više od 5.000 američkih dolara (oko 7.500 KM) za jednu školsku godinu.

Ovdje svakako nije kraj beneficijama jer su tu i garantirane naknade za službena putovanja (dnevnice), reprezentacije, regres za godišnji odmor, troškove preseljenja, kao i otpremnine prilikom odlaska u penziju. Sve u skladu sa pravilnikom.

Nije stoga čudno što se kaže: u diplomatiji u debeloj hladovini. Dobro, a parali.

 

Budžet BiH pred kolapsom: Većinu sredstava za plate i privilegije razgrabe funkcioneri

Bahatost šefova kabineta, savjetnika i sekretara: Manipulacijama prebivališta do većih zarada

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close