-TopSLIDEBiHPolitika

U BiH u godini dana na otpadu završile novčanice vrijedne 495,87 milijuna KM

Lažnog je novca sve manje u optjecaju u BiH, dok je količina pravih novčanica koje se uništavaju i dalje jako velika, pokazuju podaci Centralne banke BiH. Kako su naveli, prošle godine registrirana su ukupno 574 komada krivotvorenih novčanica svih valuta i apoena, za 77 manje u odnosu na prethodnu godinu, piše Večernji list BiH.

Kada je riječ o krivotvorenim novčanicama, u Centralnoj banci BiH tijekom 2023. registrirano ih je najviše u domaćoj valuti. Prethodni podaci pokazuju kako se najčešće krivotvore novčanice od 20 KM i kovanice od 1 KM.

Krivotvorene novčanice

– Lani je registrirano 350 novčanica u domaćoj valuti čija je vrijednost 27.101 KM. Od krivotvorina ostalih valuta registrirana su 172 komada eura, 50 komada američkog dolara te po jedan falsifikat od 1000 franaka i 20 britanskih funta – naveli su iz Centralne banke BiH. Kada je riječ o novcu domaće valute koji zbog raznih oštećenja više nije bio upotrebljiv, navode kako su prošle godine uništene kovanice i papirnati novac u vrijednosti od 495,87 milijuna KM, od toga 11,96 milijuna novčanica i 14.570 kovanica.

Kako su iz Centralne banke objasnili za Glas Srpske, količina i vrijednost uništenih novčanica i kovanica variraju po godinama, na što utječe mnogo čimbenika, a jedan od razloga je i količina zaprimljene gotovine nužne za optjecaj od komercijalnih banaka tijekom godine. Među ostalim, veliku ulogu imaju i situacije poput poplava, kada je povećan broj oštećenih novčanica, kao i privremeno obustavljanje uništavanja radi stanja strateških zaliha. Tako je tijekom 2022. u otpad otišao 14,61 milijun novčanica i 15.802 kovanice, čija je ukupna vrijednost 544,15 milijuna KM, dok je 2021. uništeno 8,67 milijuna novčanica i 18.327 kovanica, naveli su iz Centralne banke BiH za Glas Srpske.

Pod oštećenim novčanicama u KM podrazumijevaju se one koje su nacijepljene ili iscijepane na dva ili više dijelova, pa su njihovi dijelovi lijepljenjem sastavljeni ili mogu biti sastavljeni u cijele novčanice; novčanice kojima uslijed oštećenja nedostaje jedan ili više dijelova i novčanice koje su oštećene masnoćom, bojom i slično ili su nagorjele, progorjele, nagrizene ili izblijedjele.

U ovisnosti o stupnju oštećenja, građani mogu obaviti zamjenu oštećenih novčanica KM u komercijalnim bankama ili u Centralnoj banci. Komercijalne banke će obaviti zamjenu oštećenih novčanica KM pod uvjetom da podnositelj zahtjeva (fizička ili pravna osoba) predoči više od 60% novčanice KM, koja je u jednom dijelu i sadrži barem jedan serijski broj ili iz dva ili više dijelova i sadrži oba serijska broja. Komercijalna banka će obaviti zamjenu novčanica KM u punom iznosu i bez naknade. Ako oštećena novčanica KM ne ispunjava uvjete za zamjenu u komercijalnim bankama, komercijalna banka će podnositelja zahtjeva uputiti da zahtjev za zamjenu oštećenih novčanica KM podnese Centralnoj banci. Zahtjev se podnosi osobno i može se dostaviti Odjelu riznice Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom Centralnog ureda Centralne banke u Sarajevu ili izdvojenoj riznici Glavne banke RS-a Centralne banke BiH u Banjoj Luci.

Kako se vrši zamjena

Podnositelj zahtjeva prilikom predaje oštećenih novčanica KM na zamjenu dužan je navesti podrijetlo novčanica KM, način na koji je došlo do oštećenja i što se dogodilo s dijelovima koji nedostaju, opis vrste mrlje, onečišćenja i drugog oštećenja na priloženoj novčanici. Uz popunjen obrazac zahtjeva, podnositelj je dužan dostaviti presliku osobne iskaznice i dokaze kojima potvrđuje navode iz zahtjeva. Centralna banka za svaki pojedinačni slučaj utvrđuje autentičnost i procjenjuje oštećenje, odnosno utvrđuje postojanje osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM. Ako Centralna banka utvrdi postojanje osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM, ona će se i obaviti. Zamjena se obavlja u punom iznosu i bez naknade. Ako nakon obavljene procjene Centralna banka utvrdi kako nema osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM, takve novčanice se povlače i uništavaju bez nadoknade vlasniku u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH, o čemu se podnositelj zahtjeva obavještava pisanim putem. Pod oštećenim kovanim novcem KM podrazumijeva se kovani novac koji je uslijed oštećenja promijenio autentični oblik (nedostaje jedan ili više dijelova, okrnjen, iskrivljen ili nagrizen), kovani novac koji je oštećen masnoćom, bojom, korozijom ili je nagorio.

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close