U BiH nezaposlenost mladih čak 62,7 posto!

Stopa anketne nezaposlenosti iznosi u Bosni i Hercegovini 27,5%, koliko je iznosila i u istom periodu prošle godine, preliminarni su rezultati Ankete o radnoj snazi koju je polovinom aprila provela Agencija za statistiku BiH, izvještava Indikator.ba.
Stopa nezaposlenosti za muškarce iznosi 25,2% i smanjena je u odnosu na prošlu godnu kada je iznosila 26,5%, dok je stopa nezaposlenosti žena 31,2% i povećana je u odnosu na 2013. godinu kada je iznosila 29,0%.
Stopa nezaposlenosti je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosi čak 62,7% . Među mladim osobama nezaposlenost muškaraca je 61,0%, a žena 65,4%.
Podaci pokazuju da u BiH ispod polovine radno sposobnog stanovništva
(43,7%) čine aktivne osobe, tj. one koje se na tržištu rada javljaju kao zaposlene i nezaposlene osobe.
U posmatranom periodu 14,8% nezaposlenih osoba traži posao kraće od 12 mjeseci a čak 84,7% duže od jedne godine, što je posljedica poslijeratnog stanja i tranzicije ekonomije u našoj zemlji.
Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da najveći udio (63,7%)
ima završenu srednju školu, slijede zaposleni sa akademskim obrazovanjem (19,0%), a 17,3% je osoba sa osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.
Nezaposlene osobe imaju donekle sličnu obrazovnu strukturu: 68,3% osoba ima srednjoškolsko obrazovanje, 19,7% su osobe sa osnovnim obrazovanjem ili niže, dok je 12,0% završilo višu školu, fakultet,akademiju, magisterij ili doktorat.
Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini provedena je na uzorku od 10.555 domaćinstava.
Ona se radi na osnovu metodologije Međunartodne organiazcije rada i razlikuje se od podataka koje bilježe zavodi za zapošljavanje.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close