Tučić: Zahtjevi za uvođenje carina politički motivisani

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić protivi se inicijativama za uvođenje carina na određene kategorije proizvoda i zatvaranje granica za izvoz, ocjenjujući da je riječ o politički motivisanim prijedlozima.
Tučić u intervjuu Srni ističe da će od velikog značaja biti mjere koje će preduzimati ostale zemlje regiona pogođene poplavama. Više faktora uticaće na mjere vanjskotrgovinske politike koje će, eventualno, biti neophodne, pri čemu se ne smije zaboraviti da je BiH članica regionalnih trgovinskih struktura koje imaju svoja pravila i procedure.
“Donošenje ishitrenih mjera, uz nepoštivanje procedure koje smo prihvatili, moglo bi nam donijeti dodatnu štetu”, upozorava Tučić.
Kada je riječ o “mobilizaciji” finansijske podrške za BiH, Tučić je, uz do sada pristiglu pomoć, kao centralni događaj naveo donatorsku konferenciju koja će, najvjerovatnije, biti održana početkom jula.
Prije toga će predstavnici EU, Svjetske banke i UNDP-a predstaviti izvještaj o visini štete, koji izrađuju zajedno sa domaćim ekspertima.
Izvještaj će, napominje Tučić, predstavljati osnovu ili jedan od ključnih indikatora prilikom donošenja odluke o dodjeljivanju određenog oblika finansijske podrške BiH. U saradnji sa EU, vrši se realokacija neutrošenih sredstava prvobitno namijenjenih finansiranju određenih IPA projekata, za koje je procijenjeno da mogu biti odgođeni.
U spalionicu u Inđiji do sada je transportovano 15 kamiona sa ostacima uginulih životinja
“Riječ je o sredstvima većim od 42 miliona eura, za koja se nadamo da će postati operativna u što kraćem vremenskom periodu. Svaka organizacija kojoj se obraćamo ima svoje unutrašnje procedure i modalitete djelovanja koji zahtijevaju određeno vrijeme”, kaže Tučić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close