Tržište osiguranja u FBiH u prva četiri mjeseca poraslo 10,7%

Tržište osiguranja u Federaciji BiH u prva četiri mjeseca ove godine poraslo je 10,7 odsto, izvještava Indikator.ba
Dvanaest osiguravajućih društava sa sjedištem u FBiH, te sedam podružnica osguravatelja iz RS ostvarili su ukupnu premiju od 142,68 miliona KM u poređenju sa 128,85 miliona KM u istom periodu 2013. godine.
Prva podacima Agencije za osiguranje FBiH, društva sa sjedištem u FBiH ostvarila su ukupnu premiju od 136,3 miliona KM što predstavlja rast od 9,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok su podružnice iz RS ostvarile premiju od 6,35 miliona KM, što je povećanje za 53,6 odsto.
U prva četri mjeseca ove godine ukupna premija neživotnih osguranja društva iz FBiH iznosi 104,25 miliona KM, dok na životna osiguranja otpada 32,08 miliona KM.
Podružnice iz RS ostvarile su 6,28 miliona KM premije neživotnih osiguranja, te nešto više od 72 hiljade KM premije životnih osiguranja.
Najveći dio premije odnosi se na osiguranje motornih vozila 54,12 miliona KM, te osigurannje cestovnih vozila 15,6 miliona KM.
Premija osiguranja od ostalih šteta na imovini iznosi 11,7 miliona KM, a premija za osiguranje od požara 9,6 miliona KM.
Ukupne prijavljene štete dvanaest društva iz FBH iznose 132,97 mliona KM, a riješene 53.15 miliona KM, dok su kod podružnica iz RS prijavljene štete od 5,04 miliona KM, a riješene u iznosu od 3,03 miliona KM.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close