Tržište osiguranja u Federaciji BiH lani zabilježilo rast od 2,4%

Ukupna premija osiguravajućih društava u Federaciji BiH u prošloj godini zabilježila je rast od oko 2,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Osiguravajuća društva su, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, koje je analizirao portal Indikator.ba, ostvarila u 2012. godini ukupnu premiju od 365,4 miliona KM, u odnosu na 356,7 miliona u istom periodu lani.
Premija neživotnih osiguranja iznosila je 290,8 miliona KM i veća je za oko 1,3% posto (u istom periodu lani iznosila 287,0 miliona KM), dok je premija životnih osiguranja iznosila 74,6 milion KM i veća je za 6,9 posto (u 2011. godini iznosila je 69,7 miliona KM).
U odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine osiguravajuća društva sa sjedištem u Republici Srpskoj povećala su ukupnu premiju za oko 20,5% sa 11,3 na 13,7 miliona KM.

Premija po vrstama osiguranja

Od ukupne premije društava u Federaciji BiH najveći dio, 154,2 miliona KM, otpada na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, premija osiguranja cestovnih vozila iznosi 47,8 miliona KM, a osiguranja nezgoda 27,3 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranje imovine od požara 21,6 miliona KM, te za osiguranje od ostalih šteta na imovini 19,9 miliona KM. Premija za osiguranje robe u prevozu za prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 4,9 miliona KM, a  premija zdravstvenog osiguranja nešto preko 5 miliona KM.

Tržišni udjeli društava

Sarajevo osiguranje i dalje je lider na tržištu u Federaciji sa tržišnim učešćem od 17,67%. Iza Sarajevo osiguranja u ukupnoj premiji slijedi Bosna Sunce osiguranje sa udjelom od 12,04%. Na trećem mjestu je Euroherc sa 11,49%  a na četvrtom sa udjelom od 11,41% je UNIQA osiguranje.  Iza njih su  Croatia sa 9,96% i Triglav osiguranje sa 8,93% tržišnog kolača.
Zaostaju VGT sa 6,70%, Grawe sa 6,26%, te Merkur BH sa 6,19% udjela. Na začelju su Zovko osiguranje sa 4,02%, ASA osiguranje sa 2,74%, Camelija sa 2,19%, Lido osiguranje sa 0,36%, dok je posljednje LOK osiguranje sa udjelom od 0,04%.
Na tržištu neživotnih osiguranja dominira Sarajevo osiguranje sa udjelom od 21,13%, a slijede Euroherc sa 14,44% i BSO sa 14,26%, dok je u životnim osiguranjima vodeći Merkur BH sa tržišnim djelom od 29,30%, na drugom mjestu je UNIQA sa udjelom 25,06% a na trećem Grawe osiguranje koje ima 24,22% udjela.
Kad je riječ o premiji podružnica društava sa sjedištem u RS-u dominiraju Jahorina osiguranje sa udjelom od 51,84% i Brčko Gas osiguranje sa 36,41%.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close