Trgovački sud u Zagrebu prihvatio žalbu APF i BNT-a

Visoki trgovački sud u Zagrebu uvažio je žalbu Agencije za privatizaciju u FBiH i Bratstva holding BNT iz Novog Travnika protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku koja je u cijelosti ukinuta. Prihvaćena je elaboracije APF-a i BNT-a putem angažiranog advokata u vezi primjene Ugovora o sukcesiji. Trgovački sud u Zagrebu ne samo što je ukinuo   prvostepenu presudu donijetu u korist preduzeća „Đuro Đaković“ iz Slavonskog Broda, već je odredio da u ovom pravnom pitanju ubuduće odlučuje drugi sudac. Naime, pobijena presuda suda prvog stupnja u Osijeku temelji se na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, konstatovao je drugostepeni sud u Zagrebu.

Agencija za privatizaciju u FBiH i BNT holding podnijeli su tužbu protiv preduzeća „Đuro Đaković“ u Slavonskom Brudu kojom se traži isplata 3.013.063 US dolara na ime izvršenih usluga.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close