Treba reformirati nastavne planove i programe

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti u intervjuu za Dnevni avaz naglasila je kako treba reformirati nastavne planove i programe, pa koncepciju udžbenika

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović u intervjuu za Dnevni avaz osvrnula se na opće stanje u obrazovnom sustavu, o problemima s udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje te o kršenju prava djece bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj (RS) zbog ukidanja nacionalne grupe predmeta i osporavanju bosanskog jezika, kao i o tome što nadležna ministarstva strateški mogu uraditi na poboljšanju obrazovanja u BiH.

Školska godina počela je 1. rujna. Iako je prošlo 15 dana, nekoliko stotina učenika bošnjačke nacionalnosti u RS-u nije sjelo u školske klupe.

”Smatram da je ovdje riječ o intenciji da se ospori samobitnost jednog konstitutivnog naroda. FMON je uvijek na strani zakona, na strani prava djeteta, bez obzira na to iz kojeg konstitutivnog naroda to dijete dolazilo. Roditelji i djeca mogu se boriti pravnim putem, što oni i čine, i ja ne sumnjam u pozitivan ishod tog pravnog postupka, jer ovdje su narušena osnovna prava djece. Meni je neshvatljivo da sve europske zemlje priznaju bosanski jezik, a da jedan dio BiH ne priznaje vlastiti jezik jednog naroda, konstitutivnog naroda, a samim tim i da ga imenuje onako kako želi”, kaže Dilberović.

Navela je da kontinuirano prateći i analizirajući stanje na terenu, FMON posjeduje podatke koji pokazuju poštivanje u izboru jezika i nacionalne grupe predmeta u obrazovanju.

”Županijski zakoni o osnovnom obrazovanju garantiraju ravnopravnost upotrebe, sva tri službena jezika i oba službena pisma u osnovnom obrazovanju”, podsjetila je ministrica obrazovanja i znanosti FBiH.

Kada je u pitanju nacionalna grupa predmeta, prema evidenciji kojom raspolažemo, navela je ona, u Federaciji BiH izučava se na onim područjima i mjestima gdje je iskazan interes učenika i roditelja za takav vid nastave.

”Na univerzitetskom nivou također je evidentno da se na katedrama za jezike poštuje nominacija jezika prema Ustavu BiH”, istaknula je Dilberović.

Nastavni planovi i program polazišna su osnova udžbeničkog sadržaja.

”Dakle, treba reformirati nastavne planove i programe, pa koncepciju udžbenika. Važno je naglasiti da ovo ministarstvo provodi i projekt “Nabavka besplatnih udžbenika”, za koji se svake godine izdvajaju znatna sredstva za sufinanciranje nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe, kao i da se od 2012/2013. godine radi na primjeni principa “Jedan predmet, jedan udžbenik” , rekla je ministrica obrazovanja i znanosti FBiH Elvira Dilberović u intervjuu za današnje izdanje Dnevnog avaza.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close