Topli obrok, prevoz, regres… transformisat će se u neto platu

Zakon o uvezivanju radnog staža dio je reformske Agende. U narednom periodu, Vlada će nastaviti raditi na započetim i skoro finaliziranim reformama koje su usmjerene na rješavanje ovog pitanja, izjavio je federalni premijer Fadil Novalić u intervjuu sedmičniku Slobodna Bosna.

Novalić je naveo da je u okviru reforme koja se odnosi na smanjenje opterećenja na rad potrebno donijeti set odredbi koje bi definisale olakšice za prvo zapošljavanje, odnosno zapošljavanje poslije dužeg prekida, a kojim bi se također predvidjele i sankcije za eventualnu zloupotrebu.

Jedna od prvih mjera, bit će i transformacija naknada koje nemaju karakter plaće u neto plaću (topli obrok, prijevoz, regres), te ekvivalentno smanjenje postotka obveza na neto plaću, da bi se održao neutralan efekat. Time će se smanjiti i broj sporova. Namjera je proširenje poreske osnove, ali i zadržavanje na istom nivou prihoda za vanbudžetske fondove – kazao je premijer Novalić.

Dodao je da će sredstva ušteđena na poziciji plaća biti iskorištena ili u druge namjene ili će deficit biti manji za taj iznos, kao i da je neophodno pojednostaviti proceduru obračuna plaća i uplate pripadajućih obveza.

Novalić je također podsjetio da je Zakon o radu osnova za naredna zakonska rješenja u kontekstu reformi koje slijede: zakon o uvezivanju staža, reforma sistema penziono-invalidskog osiguranja, prvo zapošljavanje, zapošljavanje nakon dugotrajne nezaposlenosti i slično.

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu će s nadležnim ministarstvima raditi na daljnjim zakonskim rješenjima vezanim za pitanja zaposlenika. Neke od zahtjeva ćemo svakako uvažiti, ali samo one koji se ne kose sa EU zakonodavstvom i budžetskim mogućnostima – rekao je premijer Novalić dodajući da će kao i do sada, rješenja biti usklađena s evropskim principima kako u smislu legislative tako i u smislu konsultativnih procesa u koje će, kao i do sada, biti uključeni svi relevantni akteri.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close