Svi budžeti u BiH uvezani u projekt BMIS

U Sarajevu je završen projekt “Informacioni sistem za upravljanje budžetom” (BMIS), koji je implementirao konzorcijum SRC sistemske integracije Srbija, SRC Slovenija i AvaCom Group Mostar, u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.

Projekt koji doprinosi povećanju efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti i tačnosti budžeta, finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Ured koordinatora uradio je ovaj projekt odgovarajući na urgentne zahtjeve ministarstava finansija na svim nivoima, kao i Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija. Svrha projekta je unapređenje sistema upravljanja budžetom i uvođenje novih informacionih sistema za pripremu budžeta na sva četiri nivoa koji je kompatibilan s postojećim sistemom trezora.

– Ovaj projekt smatra se jednim od najznačajnih u oblasti javnih finansija u BiH. Tokom proteklih 18 mjeseci nabavljen je i razvijen softver, instaliran u ministarstvima finansija i izvršeno njegovo testiranje. Projektom su sve budžetske institucije osposobljene za rad u ovom sistemu i osigurano je 376 softverskih licenci za efikasan rad korisnika u BMIS-u. Licence su dobile osobe koje rade na ovim poslovima i svi su prošli potrebne obuke. Softver, licence te najmodernija oprema za funkcionisanje ovog sistema postali su trajno vlasništvo nadležnih ministarstava finansija, izjavila je za Fenu Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH te naglasila da je uvođenje BMIS sistema bio jedan od uslova Evropske komisije za dobivanje kredita od 100 miliona eura.

Završetkom ovog projeka poboljšana je koordinacija između ministarstava finansija na svim nivoima vlasti i budžetskih korisnika.

– Projektom je stvorena centralizovana baza u ministarstvima finansija, omogućen je direktan pristup korisnicima budžeta te je poboljšana tačnost i kvalitet budžeta, a ministarstvima je skraćeno vrijeme izrade budžeta. Na ovaj način, u sistem budžetske izrade uvrštene su standardi i metodi po kojima rade i druge evropske zemlje, a čime je ova oblast značajno reformisana, prije svega, zbog programske mogućnosti za kvalitetnije obrazloženje planiranog trošenja novca. Građanima smo, uvođenjem ovakvog sistema, na indirektan način omogućili praćenje opravdanosti utroška budžetskih sredstava na transparentniji način, pojasnila je Borovac.

Predstavnik konzorcija firmi i rukovodilac projekta Ivan Dragošan istaknuo je da se radi o najmodernijem BMIS sistemu u regionu.

– Implementirani sistem predstavlja isplativo rješenje, koje smanjuje troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih finansija, podržava proces donošenja kvalitetnih odluka u planiranju i alokaciji resursa i upravljanju državnim novcem, kazao je Dragošan.

O novom sistemu na završnoj konferenciji govorili su i predstavnici korisnika projekta Alija Aljović iz Ministarstva finansija Federacije BiH, Svetlana Radovanović iz Ministarstva finansija Republike Srpske i Osman Osmanović iz Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH, koji su također BMIS ocijenili uspješnim projektom.

Korisnici smatraju da će ovaj najsavremeniniji sistem za izradu budžeta uveliko olakšati rad službenika i ostaviti im vremena za budžetske analize koje doprinose kvalitetnijoj izradi budžeta.

Novim informacionim sistemom uklonit će se i određene primjedbe koje koje revizori najčešće pominju u svojim izvještajima, a posebno prilikom ocjena revizije o opravdanosti budžetskih stavki.

 

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close