Svezapenzionere.ba: Dobrobit tunela Ravne na organizam – Intervju sa dr.sci. Semirom Osmanagićem

Ispod Bosanske doline piramida izgrađena je kompleksna mreža prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. Otkriće ovog labirinta je najavio pronalazač bosanskih piramida dr. sci. Semir Osmanagić u svojoj knjizi iz 2005. bazirajući svoju hipotezu na sličnim primjerima podzemnih tunela u Egiptu, Kini i Meksiku. Do tada se u Visokom smatralo da je niski ulaz i pedesetak metara tunelskog prolaza “prirodna pećina.”

U labirintu ne postoje negativna zračenja: kosmička (Hartmanove, Kirijeve i Snajderove mreže), prirodna radioaktivnost ili negativna energija iz podzemnih vodenih tokova. Stoga je ova lokacija jedna od najsigurnijih na Planeti i omogućavala je zaštitu zdravlja i revitalizaciju tijela. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa, je nekoliko desetina viša od prosječne i to objašnjava blagotvoran utjecaj tunela na ljudski organizam.

Znajući da posjeta ovim tunelima ima dobar efekat na organizam i zdravlje posjetioca, Portal Svezapenzionere.ba uradio je intervju sa dr.sci. Semirom Osmanagićem samo za čitatelje našeg portala u kojem pojašnjava dobrobiti tunela Ravne na organizam.

Portal Svezapenzionere.ba: Osobama koje dobi preporučujete dolazak u tunele Ravne?

Dr.sci Semir Osmanagić: U Visokom se nalazi najveći i najstariji kompleks piramida na svijetu. Ispod pet piramida je mreža prahistorijskih tunela i prostorija koju smo nazvali “Podzemni labirint Ravne”. O energiji piramida se govori već stoljećima, ali mi smo prvi koji smo sistematski izmjerili različite energetske fenomene. Timovi fizičara, elektroinžinjera i inžinjera zvuka su mjerili elektromagnetne i zvučne fenomene. Kontinuirano je postojanje elektromegnetnih polja od 28 kHz i ultrazvuka iste frekvencije. To je najbolja frekvencija za levitaciju, dakle spiritualni razvoj. Unutra je i ultraniska elektromagnetna frekvencija tzv. Šumanova rezonanca od 7,83 Hz. To je najbolje energetsko polje za sva živa bića. Interesantno je da je van tunela elektromagnetno polje frekvencije 15 Hz koje uzrokuje napetost i stres. Nadalje, u tunelima mjerimo visoku koncentraciju negativnih iona za koje je medicinska nauka ustanovila da povišava nivo kiseonika u krvi, čisti atmosferu od prašine i ubija viruse i bakterije. I, na koncu, u tunelima nema kosmičkog niti radiokativnog zračenja koje je svuda na površini Planete. Naše ćelije se bore protiv štetnih zračenja, a pošto ih u tunelima nema dakle ćelije mogu raditi svoj posao. One su tu da započnu proces regeneracije i samoizlječenja. Stoga, u odgovoru na vaše pitanje mogu reći da svima preporučujemo posjetu tunelima Ravne. Naši vodiči prilikom 90-minutne posjete objašnjavaju naučne, energetske, spiritualne i ljekovite aspekte boravka u podzemnim tunelima i prostorijama.

Portal Svezapenzionere.ba: Koje dobrobiti imaju osobe koje posjete tunele Ravne?

Dr.sci Semir Osmanagić: Beneficije posjete tunelima su individualne. Ćelije našeg organizma napadaju problem koje imamo. Stoga dobrobit imaju i astmatičari i oni s visokim pritiskom i osobe sa alergijama, a poboljšava se opće stanje organizma i onima sa znatno težim zdravstvenim tegobama.

Portal Svezapenzionere.ba: Imate li saznjanja da su posjete nekih ljudi dovele do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja?

Dr.sci Semir Osmanagić: Nismo imali slučajeva da je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja. Čak i oni koji imaju klaustrofobiju nemaju nikakvih problema prilikom boravka u tunelima. Jedina mogućnost je da nekome zasmeta duži boravak u tunelima zbog niže temperature koja iznosi 12 stepeni.

Portal Svezapenzionere.ba: Da li penzioneri imaju neki popust pri kupovini karte?

Dr.sci Semir Osmanagić: Organizirani dolazak penzionera se može dogovoriti s našim vodičima ili kancelarijom na e-mail info@piramidasunca.ba i u tom slučaju popust je 40%. Dakle, umjesto 5 KM po osobi, cijena karte je 3 KM. Imajući u vidu da je to jedini izvor finansiranja ovog projekta, a s obzirom na beneficije koje posjetioci imaju, ove cijene su sigurno vrlo prihvatljive.

Portal Svezapenzionere.ba: Ako imate neku sugestiju, mišljenje ili stav, slobodno napišite.

Dr.sci Semir Osmanagić: Za Fondaciju “Arheološki park: Bosnaska piramdia Sunca” svako je dobrodošao. Mi smo dosada očistili 1350 metara podzemnih tunela i svake godine očistimo novih 250-300 metara postojećih prahistorijskih tunela približavajući se Bosanskoj piramidi Sunca. Za koju godinu ćemo napokon doći i do piramide i otkriti njene tajne. U međuvremenu, oni koji nas redovno posjećuju imaju priliku da vide najaktivniju i najatraktivniju arehološku lokaciju na svijetu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close