Sva tri bh. telekoma sa padom prihoda i dobiti u prošloj godini

Sva tri dominantna bh. telekoma zablježila su u 2013. godini pad prihoda i dobiti, a najveći pad u udnosu a prethodnu godinu zablježio je HT Mostar, pokazala je analiza portala Indikator.ba.
Mostarski telekom zablježio je pad prihoda od oko 14,4 miliona KM u prošloj godini ili oko 5,5%, što je procentualno najveći pad prihoda među tri telekom komapnije.
Prihodi HT Mostar su lani iznosili 247,3 miliona KM u odnosu na 261,7 miliona KM godinu dana ranije.
Istovremeno, HT Mostar imao je ii najveći pad dobiti od oko 19,5%, sa 17,9 miliona KM u 2012. godini na prošlogodišnjih 14,4, miliona KM.
Ovakav rezultat HT Mostar zabilježio je uprkos tome što je najviše uštedio na rashodima – oni su iznosili 230,8 miliona KM i manji su za oko 4,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Druga dva telekoma – BH Telecom i m:tel ostvarili su približan pad prihoda i dobiti u prošloj godini.
BH Telecom imao je pad prihoda od oko 18,4 miliona KM ili 3 odsto – nakon što su u 2012. godini iznosili 611,6 miliona KM priihodi su pali na prošlogodišnjih 593,2 miliona KM.
Rashodi su zablježili pad od 0,8 odsto i iznoslii su prošle godine oko 460,0 miliona KM.
Pad prihoda u banjalučkom m:telu iznosio je 12,2 milona KM li oko 2,5%.
Ukupan prihod m:tela u 2013. godini je iznosio oko 479,5 miliona KM u poređenju sa 491,7 miliona KM u 2012. godini.
Istovremeno, kompanija je imala rashode od 367,5 miliona KM, što je blagi pad od oko 0,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
BH Telecom i m:tel zabilježili su i približan pad dobiti, koji se za razliku od mostarskog telekoma zadržao na jednocifrenim postocima.
BH Telecom je nakon 131,7 miliona KM neto dobiti u 2012. godini, lani ostvario 118,7 miliona viška neto prihoda nad rashodima zabilježivši pad od 9,9 odsto.
Pad neto dobiti m:tela bio je nešto manji, 8,6 odsto, a kompanija je nakon 110,5 miliona KM dobiti u 2012. godini svojim dioničarima lani donijela višak od 101 milion KM.
Pad prihoda i dobiti dviju kompanija značajnim dijelom može se pripisati zaoštrenoj konkurenciji na tržištu u domenu pružanja usluga fiksne telefonije, a nezablazan je i uticaj Interneta i internetskih tehnologija, kao što su društvene mreže, Skype, WhatApp itd.
Prema podacima RAK-a, u fiksnoj telefoniji, tržišni udio alternativnih operatora u četvrtom kvartalu 2012. godine iznosio je 2,8 odsto, da bi se u četvrtom kvartralu 2013. godine popeo na oko 5%.
U fiksnoj telefoniji u četvrtom kvartalu 2013. dominantno tržišno učešće imao je BH Telecom sa 47,47%, Telekom Srpske kontroliše 34,57%, a HT Mostar 12,89% tržišta.
BH Telecom u mobilnoj telefoniji i dalje držu lidersku poziciju sa udjelom od 44,36%, za petama mu je Telekom Srpske sa 42,05% udjela, dok HT Eronet kontroliše 13,32%, a Izi Mobile 0,27%.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close