Stupili na snagu propisi o hrani: Za klasificiranje mesa peradi bitni mišići

Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi i Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja objavljeni su u “Službenom listu BiH”, čime su stupili na snagu, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

(Srna)

Ove propise donio je Savjet ministara BiH na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta.

Pravilnikom o tržišnim standardima za meso peradi propisuju se tržišni standardi, te pravila za proizvodnju i stavljanje mesa peradi na tržište.

Prema kvalitetu, meso peradi razvrstava se u klasu A ili klasu B, a pri klasiranju se naročito uzima u obzir razvijenost mišića, prisutnost masti, te količina oštećenja i kontuzija.

Donošenjem navedenog propisa BiH usklađuje propise iz ove oblasti sa zakonodavstvom EU, te omogućava domaćim proizvođačima jednake uslove i tretman na tržištu.

Pravilnikom o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja uređuje se postupak ovlašćivanja panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, način vođenja registra ovlaštenih panela, popis ocjenjivača, uslovi osposobljenosti voditelja i senzorskih ocjenjivača, implementacija programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i obaveze voditelja ovlaštenih panela.

Propis je pripremljen i donesen da bi se omogućila implementacija Pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje i Pravilnika o metodama analiza maslinovog ulja koji su usklađeni sa propisima EU.

S ciljem zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača, Agencija za bezbjednost hrane BiH, na osnovu Zakona o hrani inicira, priprema i organizuje izradu propisa za provođenje iz ovog zakona.

Donošenjem propisa o hrani osigurava se zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita interesa proizvođača na domaćem i stranom tržištu i nesmetano funkcionisanje tržišta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close