Strane investicije: Na pomolu nova faza odnosa BiH i arapskih zemalja?

Pojačano prisustvo arapskih investitora na području Bosne i Hercegovine probudilo je znatiželju domaće javnosti i izazvalo različite reakcije. U suštini, ovaj fenomen predstavlja pozitivnu pojavu i budi nadu da će BiH odnose s ovim dijelom svijeta konačno početi graditi na partnerskoj osnovi i uzajamnoj koristi.

S obzirom na skroman iznos domaćeg kapitala dostupnog za ulaganja u privredu, privlačenje stranih investicija oduvijek je bio strateški prioritet Bosne i Hercegovine. Do početka krize u 2008. godini prisustvo stranih kompanija bilo je u uzlaznoj putanji, no, poremećaji u svjetskoj ekonomiji ostavili su posljedice i na BiH. Rast nezaposlenosti, konstantan budžetski deficit te uzimanje kredita od MMF-a obilježja su bh. svakodnevnice u posljednjih nekoliko godina.

Dolazak povećanog broja arapskih investitora u tako sumornu atmosferu probudio je znatiželju domaće javnosti. Ali umjesto da se investitori prihvate objeručke i da im se ponudi sva potrebna pomoć, spekulacijama i raznim komentarima proizvedena je negativna fama o takozvanom “fenomenu arapskih investicija”.

Dokazani prijatelji BiH

Još od vremena Jugoslavije koja je tradicionalno gajila dobre odnose s velikim brojem arapskih zemalja koje su pripadale Pokretu nesvrstanih, region Balkana imao je relativno dobre veze sa zemljama Bliskog istoka. Osim toga, početak rata 1992. godine probudio je simpatije muslimana cijelog svijeta koji su slali nesebičnu pomoć za razvoj Bosne i Hercegovine. Česte posjete i delegacije koje su dolazile u BiH iz raznih arapskih zemalja omogućile su poznanstva s visokorangiranim političarima što je predstavljalo savršenu podlogu za prelazak s primanja donacija na privlačenje investicija.

Jesmo li sposobni za tranziciju?

Važnu razliku između donacija i investicija predstavlja činjenica da su investicije finansijski obostrano korisno djelo. No, za uspjeh na tom polju potrebno je mnogo više od samog sentimenta koji arapske zemlje gaje prema bh. muslimanima, s obzirom na to da profit ne poznaje ni vjeru ni naciju. U tom kontekstu lopta je na bh. strani koja nakon dugogodišnje saradnje s arapskim zemljama ima pristup i poznanstva s ključnim osobama. Koraci koje je potrebno preduzeti sastoje se, prije svega, u pripremi kvalitetnih poslovnih projekata kao i u olakšavanju samog procesa poslovanja u BiH. Izuzev nekoliko sporadičnih slučajeva, bh. strana, generalno, nije uspjela iskoristiti sav potencijal odnosa s arapskim svijetom. Ali nedavni pomaci na tom polju svjedoče da su arapski investitori umjesto nas prepoznali profitabilne projekte u BiH i odlučili da se pomjere s mrtve tačke.

Emotivna povezanost?

S obzirom na imidž BiH u arapskom svijetu kao zemlje s velikim brojem muslimana, a u isto vrijeme i zemlje koja je u srcu Evrope, kompanije iz mnogih zemalja Bliskog istoka ovo su prepoznale kao priliku da svojim državljanima ponude novu destinaciju na kojoj mogu provesti ljetne odmore. Izgradnja niza objekata i najava još masovnijih ulaganja u nekretnine budi nadu da će ovaj primjer slijediti i drugi investitori. Dolazak bogate klijentele domaćim će privrednicima omogućiti upoznavanje potencijalnih investitora za druge projekte osim nekretnina. Imajući to u vidu, teško je razumjeti svrhu kreiranja negativne atmosfere oko ove pojave.

Trend će se nastaviti

Pred nama je nova godina i novo ljeto, pa ostaje da se vidi hoće li se trenutni tempo investicija, ali i turističkih posjeta nastaviti. Sudeći po svim parametrima, vjerovatno hoće, s obzirom na mnoge najave i već potpisane ugovore. Ono što bh. strana treba uraditi jeste da u međuvremenu pojednostavi razne administrativne procedure, vezane uglavnom za dobijanje niza dozvola vezanih za gradnju objekata. Usto, potrebna je aktivna komunikacija relevantnih državnih organa, ali i domaćih privrednika s arapskim investitorima. Određena saradnja u tom pogledu već postoji, ali je potrebno nastaviti još bržim tempom. S pozitivnim rezultatima u privrednoj saradnji Bosna i Hercegovina će konačno kapitalizirati na imidžu koji ima i uspostaviti dugoročne održive odnose s arapskim zemljama.

Novo vrijeme

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close