EP BiH: Nakon lanjskih 35, u ovoj godini samo 3 miliona dobiti?

Finansijski rezultat Elektroprivrede BiH biće u naredne tri godine manji nego onaj ostvaren u 2013. godini, pokazuje plan poslovanja ovog društva za period 2014-2016. godina, koji bi dioničari trebalo da usvoje na Skupštini društva zakazanoj za 27. februar, izvještava portal Indikator.ba.

Dok je u 2013. godini premašila prihod od jedne milijarde KM (prema procjenama 1,007 milijardi), u 2014. Elektroprivreda je planirala prihod od 970,3 miliona KM, u 2015. godini 968,2 miliona i u 2016. godini 968,4 miliona KM.
Saglasno tome, i dobit je planirana u manjen iznosu od prošlogodišnjih 35,4 miliona KM, koliko je prema projenama ostvareno. U 2014. godini dobit bi trebala iznositi svega 2,99 miliona KM, u 2015. godini 5,0 miliona KM, a u 2016. godini 7,4 miliona KM.
U odnosu na 2013. godinu glavne okolnosti po rezultat poslovanja u 2014. godini su očekivana normalna hidrološka situacija u odnosu a veoma povoljnu u 2013., povećanje troškova amortizacije, manje cijene za netarifnu prodaju i pad finansijskih prihoda s obzirom da nisu planirani efekti po osnovu kursnih razlika koji su bili pozitivni u prošloj godini.
Predračun planiranih prihoda, troškova i rashoda za 2015. i 2016. godini je približan iznosima za 2014. godinu takođe zbog povećanja troška amortizacije, zbog planiraih ulaganja, razlika u obimu netarifne prodaje, s obzirom na proizvodne mogućnosti, procijenjenog trenda rasta prodaje tarifnim kupcima, kao i očekivanog smanjenja finansijskih prihoda s obzirom na planirano korištenje oročenih sredstava za ulagačke aktivnosti.
U EP BiH u naredne tri godine ne očekuju značajniji porast prodaje električne energije kupcima koji su do sada imali status tarifnih kupaca.
Tršišna kretaja pokazuju da će veleprodajna cijena električne energije biti ispod niova ostvarenih tokom 2013. godine, te je potrebno usmjeriti pažnju na štednju i racionalizaciju poslovaja u svim segmentima, navodi se u rpiejdlogu plana poslovanja.
Poslovanje EP BiH u planskom peripodu obilježit će otvaranje tržišta električnne energije 1.1. 2015. godine, a što će podrazumijevati računovodstveno razdvajanje svih djelatnosti, tj. odvojeno vođenje poslovih knjiga i sačinjavanje i objavljivanje odvojenih finansijskih izvještaja po djelatnostima, razdvajanje poslovnog upravljanja, kao i pravno razdvajanje i nezavisnost za djelatnost distribucije, usljed čega će se morati formirati novo zavisno društvo.
Prestrukturiranje će se obavljati u više faza
Najvažniji prioritetni ciljevi u trogodišnjem planskom periodu su gradnja novih proizvodnih kapaciteta (TE Tuzla Blok 7, HE Vranduk, VE Podveležje, male hidroelektrane), reorganizacija EP BiH u skladu sa zahtjevima Zakona o elektrčnoj energiji i direktivama EU i Planom prestrukturiranje elektroergetskog sektora koji će donijeti Vlada FBiH, poboljšanje poslovne efikasnosti i podizanje konkurentnsoti radi poslovanja na otvorennom tržištu, poboljšavanje poslovanja rudika, te priprema investicionih odluka u pogledu ograničenja emisija iz postojećih postrojenja.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close