Štednja u BiH narasla na 8,9 mlrd KM i bilježi kontinuirani rast

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH na kraju septembra 2014. godine iznosili su 8,90 milijardi KM, što je najveći zabilježeni iznos do sada, saopćeno je iz CBBiH.
Uprkos jako nepovoljnim ekonomskim uslovima i udarima na standard stanovništva tokom ove godine, depoziti stanovništva su, u odnosu na kraj septembra prošle godine, porasli za 806 miliona KM ili 10 posto, što predstavlja nastavak kontinuiranog rasta kroz duži period.
Uz to, treba imati na umu da stanovništvo dio svoje štednje realizuje i ulaganjem u vrijednosne papire i polise osiguranja, kaže se u saopćenju.
U ukupnim depozitima svih domaćih institucionalnih sektora kod komercijalnih banaka u BiH, depoziti stanovništva učestvuju sa 58,2 posto.
Najveće učešće u porastu depozita stanovništva, posmatrano po ročnoj strukturi, imaju dugoročni depoziti stanovništva.
U poređenju sa stanjem na kraju septembra 2013. godine, zabilježili su porast od 388 miliona KM ili 9,3 posto.
“Ovo je pokazatelj povjerenja u bankarski sektor i njegovu stabilnost, te je rezultat postojanja sistema osiguranih depozita čiji je osnovni cilj povećanje stabilnosti bankarskog sektora i zaštita štediša”, navodi se u saopćenju.
U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u KM valuti iznose 3,58 milijardi KM, odnosno 40,2 posto od ukupnih depozita stanovništva, depoziti u stranim valutama iznose 5,31 milijardu KM, od čega se na depozite u eurima odnosi 4,81 milijardu KM, a na depozite u ostalim stranim valutama oko 0,51 milijardu KM.
Svjetski dan štednje je prilika kada se podsjećamo koliko je važno nastojati da se, u okviru vlastitih mogućnosti, stvara finansijska sigurnost u vidu ušteđevine, i kako štednja omogućava da se na pristupačniji način ostvaraju postavljeni ciljevi.
Svjetskim danom štednje obilježava se sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, održan 31. oktobra 1924. u Milanu, na kojem su predstavnici svjetskih štednih ustanova tražili izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat te su zaključili da je štednja prijeko potrebna za razvoj.
Ustanovljen je i Svjetski dan štednje s ciljem popularizacije štednje širom svijeta.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close