Štednja u BiH dostigla 7,65 milijardi KM

Ukupni depoziti stanovništva kod poslovnih banaka u BiH na kraju prošle godine iznosili su 7,65 milijardi KM, a građani najviše štede u evrima i markama.
Prema privremenim podacima Centralne banke BiH na kraju 2012. godine, ukupni depoziti svih domaćih institucionalnih sektora kod poslovnih banaka iznosili su 13,32 milijardi KM i u odnosu na kraj 2011. godine veći su 2,5 odsto.
– Depoziti stanovništva u ukupnim depozitima učestvuju sa 57,4 odsto i iznose 7,65 milijardi KM, a u poređenju sa krajem 2011. godine veći su za 602,2 miliona KM ili 8,5 odsto. Najveći udio u ovom porastu imaju dugoročni depoziti stanovništva, koji su porasli za 479 miliona KM – kazali su u Centralnoj banci.
Kad je riječ o valutnoj strukturi, u ukupnim depozitima stanovništva depoziti u markama učestvuju sa 2,78 milijardi KM ili 36,3 odsto i u odnosu na kraj 2011. godine bilježe porast od 359,7 miliona KM ili 14,9 odsto.
– Depoziti u evro valuti učestvuju sa 4,36 milijardi KM ili 57 odsto, a na godišnjem nivou zabilježen je porast od 257 miliona KM ili 6,3 odsto – naglasili su u Centralnoj banci i dodali da su depoziti u ostalim stranim valutama iznosili 510 miliona maraka ili 6,7 odsto, sa zabilježenim blagim padom na godišnjem nivou od 14,5 miliona KM ili 2,8 odsto.
Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kazao je Glasu Srpske da je štednja u BiH u porastu zato što su uslovi za investiranje nesigurni.
– U ambijentu u kakvom danas živimo bilo kakvo ulaganje je veoma rizično i onda se građani mnogo lakše opredjeljuju da dobiju manju kamatu od banaka nego što bi imali kada bi ušli u bilo kakvu poslovnu aktivnost. Koliko god, s jedne strane, porast štednje bio pozitivan, toliko je i negativan, jer to praktično znači odgađanje bilo kakvih investicionih aktivnosti – naglasio je Pavlović.
On je istakao da, i pored nestabilnosti koja još uvijek postoji u vezi sa evrom, ljudi ovdje imaju povjerenja u tu, kao i u domaću valutu.
Pavlović je naglasio da je BiH, pod uticajem međunarodne zajednice, izgradila sisteme koji čuvaju bankarski sektor od neracionalnog pozajmljivanja i mogućnosti da sredstva koja ljudi štede propadnu.
– Postoje agencije za bankarstvo u entitetima, kontrola je prilično stroga i to je prednost za naše štediše. Negativna situacija je za one koji treba da podignu kredite za nove projekte jer su uslovi pozajmljivanja vrlo strogi – naglasio je Pavlović.

Depoziti stabilni

U Centralnoj banci su naglasili da je početkom globalne finansijske krize došlo do izraženog povlačenja depozita. Tako su na kraju septembra 2008. godine depoziti stanovništva dostigli 5,81 milijardu KM, a zatim su naglo pali krajem oktobra iste godine na 5,14 milijardi KM.
– Od kraja 2008. do kraja 2012. godine zabilježen je stabilan i kontinuiran porast ukupnih depozita stanovništva u iznosu od 2,45 milijardi KM ili 48 odsto. Ovi podaci navode na zaključak da je vraćeno i održano povjerenje stanovništva u bankarski sektor BiH – naglasili su u Centralnoj banci.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close