Šta nam donosi ulazak Hrvatske u EU

Hrvatska je od danas članice Evropske unije, a za građane BiH biće pooštren granični režim. Građani iz BiH neće moći prelaziti granicu Hrvatske sa ličnom kartom kao do sada, već moraju koristiti pasoš. Tu su i mnoge druge promjene na koje bh građani trebaju biti spremni. Podsjećamo vam na pravila koja od danas važe…

Hrvatska od danas počinje primjenjivati pravila Šengenskog sporazuma. Prema odredbama šengenskog pravnog nasljeđa, državljani takozvanih trećih zemalja prilikom ulaska na teritoriju članica EU moraju imati važeću putnu ispravu, radi unosa evidencijskih pečata pri prelasku spoljnih granica EU.

Budući da se BiH nalazi u kategoriji zemalja čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u države članice EU ako su nosioci biometrijskih pasoša, Hrvatska od danas neće zahtijevati vize za državljane BiH prilikom ulaska u Hrvatsku ukoliko te osobe posjeduju biometrijski pasoš.

Državljani BiH koji su nosioci pasoša koji ne sadrži biometrijske podatke moraju prije prelaska granice sa Hrvatskom imati obezbijeđenu vizu za ulazak u zemlje članice Šengenskog sporazuma.

Ostaje na snazi važeća regulativa koja propisuje da maloljetna djeca koja putuju u pratnji jednog roditelja, osim pasoša, moraju imati pisanu saglasnost drugog roditelja, a ona koja putuju u pratnji takozvanih trećih lica moraju imati pisanu saglasnost oba roditelja.

NOVAC: 100 EVRA PO DANU

Iz Kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH rekli su nam da kada su u pitanju novčana sredstva na snazi ostaje nacionalna regulativa Hrvatske koja propisuje visinu sredstava potrebnih strancu za izdržavanje tokom boravka u Hrvatskoj.

“Tokom kratkotrajnog boravka do tri mjeseca, visina sredstava potrebnih strancu za izdržavanje propisana je Uredbom o viznom sistemu i iznosi u protivrijednosti 100 evra po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Ako stranac posjeduje ovjereno garantno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protivrijednosti 50 evra po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj”, istakli su iz Kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Iz Institucija Republike Hrvatske ranije je rečeno da će se kontrola na granicama provoditi na uobičajeni način kao i do sada, a diskreciono je pravo policijskog službenika na granici, tokom obavljanja granične kontrole, zatražiti od stranca da predoči sredstva za uzdržavanje, kad god to prosudi potrebnim, ali to ne podrazumijeva da se sistemski, od svakoga stranca, traži da predoči ta sredstva. Isto vrijedi i za hrvatske državljane kad putuju u Bosnu i Hercegovinu.

 

 

 

Podsjetimo da je iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje po danu boravka u Hrvatskoj utvrđen još 2004.godine, prilikom donošenja prve uredbe o viznom sistemu, te se otada nije mijenjao, a hrvatski mediji navode da ova odredba nikada nije stvarala teškoće pri ulaska državljana BiH u Hrvatsku.

LIJEKOVI I HRANA

Pri prenosu stvari za ličnu upotrebu iz Ministarstva vanjskih poslova BiH ističu da je  unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana i to uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije odnosno prepisal istorije bolesti i potvrde ljekara.

“Unošenje lijekova koji sadrže opojnu drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to takođe uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka (kopije recepta za lijek, kopije istorije bolesti ili ovjerene ljekarske potvrde). Ukoliko se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana lične upotrebe”, istanuto je iz ovog ministarstva.

Dodali su da se preko graničnih prelaza mogu unijeti razumne količine hrane, koje upućuju da se radi o količinama za lične potrebe putnika i njegove porodice, kao hljeba, kolača, čokolade i konditorskih proizvoda, dodataka hrani, tjestenine, juha i začina, te drugih prehrambenih proizvoda koji ne sadržavaju svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka ili riba, dok ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posjedovati odgovarajuće certifikate.

“U putničkom prometu fizičkih lica, ličnim prtljagom putnika, odnosno predmetima u njemu, smatraju se odjeća, obuća, higijenske potrepštine, te druga roba (osobni nakit, foto aparati i kamere, laptopi i drugi mobilni električni uređaji, sportska oprema, predmeti za razonodu), u razumnoj količini, koji su putniku potrebni za vrijeme privremenog boravka”, objašnjavaju.

KUĆNI LJUBIMCI

Prenos životinja preko granice podliježe posebnom režimu, uređenom veterinarskim propisima i moguć je samo na graničnim prelazima gdje postoji veterinarska inspekcija. Kućne ljubimce koje prati njihov vlasnik obavezno mora pratiti odgovarajuća isprava – veterinarski certifikat, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni i mikročipom.

Veterinarskim propisima zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine pitbul terijera koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.

GRANIČNI PRELAZI

Ante Zovak, načelnik Policijske uprave Brodsko-posavske sinoć je rekao da su granice Hrvatske sigurne i nepropusne za sve nezakonite prelaze roba i ljudi preko državne granice.

“Na granici Republike Hrvatske i BiH, u skladu s nedavno potpisanim sporazumima dviju država, neće se, kaže puno toga promijeniti. I dalje ćemo imati zajedničke ophodnje na granici između BiH i Hravtske”, rekao je Zovak.

Iz Auto-moto saveza RS jutros je saopšteno da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

“Napominjemo da je za prelazak građana BiH u R Hrvatsku, od danas neophodan biometrijski pasoš, a ukoliko pasoš nije biometrijski potrebna je viza”, istaknuto je iz Auto-moto saveza RS.

Građanima se pri prelasku granice BiH i Hrvatske savjetuje poštovanje svi novih pravila.

 

Maja Isović – BUKA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close