Šta će uraditi Parlament FBiH: Komisija sa isteklim rokom trajanja

Najnovija ulaganja dioničara u BBI banku teška 30 miliona KM predstavljena su kao najveća investicija u finansijski sektor u BiH u 2013. godini.

No, ostalo je još samo da Komisija za vrijednosne papire FBiH dovrši proceduru i izvrši upis novog kapitala. S obzirom na već i sudsko osporavanje legalnosti ove Komisije, logično je pitanje da li će najveća ovogodišnja investicija ikad proći sve zakonske procedure?

Presuda Vrhovnog suda

Sudeći prema stavu Hasana Ćelama, predsjednika sadašnjeg krnjeg saziva Komisije (od pet, rade samo tri člana), čiji je petogodišnji mandat  istekao još u maju 2009. godine, ovaj i ovakav saziv nastavlja neometano sa radom i bez obzira na nekoliko sudskih presuda u FBiH (uključujući i presudu Vrhovnog suda FBiH u predmetu Bosinvest). Vrhovni sud FBiH je, podsjetimo, 4. aprila jasno rekao da Komisija nema ovlaštenja za poslove propisane Zakonom o Komisiji jer joj je istekao petogodišnji mandat. Nakon toga je uslijedio niz sudskih tužbi raznih privrednih društava, dioničara i radnika, ali i još poneka presuda u istom smislu.

Ćelam je u obavještenju napisanom 15. jula opisao sadašnje stanje, podsjetio na brojna upozorenja iz Komisije na istek mandata, ali i naglasio da se presuda Vrhovnog suda odnosi na konkretan upravni akt i da njome nije zabranjen rad Komisije (?!), te podsjetio da je od Parlamenta FBiH zatražio autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire. On pojašnjava i da Zakon o Komisiji, a niti jedan drugi, ne sadrži određenja o tome kako se postupa kada nakon isteka mandata članovi Komisije nisu razriješeni, ni imenovani novi.

Član 5. pomenutog zakona čije se autentično tumačenje traži glasi: “Komisiju čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana, koje imenuje i razrješava predsjednik FBiH uz suglasnost potpredsjednika i potvrđuje Parlament FBiH. Mandat Komisije traje pet godina. Isto lice može biti više puta imenovano u sastav Komisije. Prilikom imenovanja Komisije za svaki naredni mandat, imenuju se najmanje dva člana iz sastava Komisije iz prethodnog mandata. Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije moraju imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke i višegodišnje odgovarajuće profesionalno iskustvo.”

Moguće rješenje

Parlament FBiH dosad, osim što je zaprimio zahtjev za autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, po tom pitanju nije ništa konkretno poduzeo, ali se očekuje da bi prijedlog teksta autentičnog tumačenja mogao biti pripremljen i predložen za dnevni red prve septembarske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma i zamjenik predsjednika Zakonodavno-pravne komisije ovog doma Tomo Vidović kaže da je upravo ovo radno tijelo u konkretnom slučaju nadležno da pripremi prijedlog teksta autentičnog tumačenja i predloži ga poslanicima, koji treba da ga izglasaju većinom. Ista procedura je i u Domu naroda. Ukoliko autentično tumačenje potvrdi većina u oba doma, nakon njegove objave, ono bi važilo i za period od početka primjene zakona, u ovom slučaju Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

– Na taj način bi u funkcionalnom smislu bilo moguće razriješiti ovo što eventualno može proisteći iz jedne od sudskih presuda u sporovima oko Komisije za vrijednosne papire. O ovom je bilo riječi na prošloj sjednici Zakonodavno-pravne komisije krajem jula, kada nam je predsjedavajući Predstavničkog doma Fehim Škaljić dostavio to pitanje, kaže Vidović.

Uobičajeno o zahtjevima za autentično tumačenje, prema Vidovićevim riječima, prvo se izjašnjava Vlada FBiH, pa nadležno parlamentarno radno tijelo, a tek potom, ako se takvo tumačenje smatra neophodnim, definitivno ga uobličava Zakonodavno-pravna komisija i šalje u domove na glasanje.

– Ovdje treba riješiti problem u okviru nadležnosti Parlamenta FBiH i zato će u prvom koraku sa prijedlogom teksta ići Zakonodavno-pravna komisija. To je jedno od mogućih rješenja, objašnjava Vidović.

Ipak, neslužbeno saznajemo da autentično tumačenje člana Zakona o isteku mandata sadašnjih članova Komisije za vrijednosne papire FBiH može biti u smislu da članovi po isteku mandata nastavljaju obavljati svoju funkciju do imenovanja novih?! Iako se ovo smatra funkcionalnim rješenjem, političke opstrukcije oko imenovanja novih članova Komisije za vrijednosne papire mogle bi biti nastavljene unedogled, a sadašnja trojka predvođena Ćelamom ostala bi u okviru propisa i retroaktivno bi se aminovalo njihovo poslovanje od maja 2009. godine. Presuda Vrhovnog suda FBiH koju je autentično protumačio Ćelam, ipak je nedvosmislena: ovoj Komisiji je davno istekao rok trajanja.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close