Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan Almaidi Mujezinović

Mujezinović Almaida

 

ROĐENA U VISOKOM 01.01.1965. GODINE.

POSLIJE RATA OSNIVA FIRMU „OTRANT-ŠPED“ DOO VISOKO KOJA SE  DANAS USPJEŠNO BAVI POSLOVIMA MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE SA POSLOVNICAMA U VISOKOM I SARAJEVU.

OSNOVNU ŠKOLU ZAVRŠILA U DONJEM MOŠTRU.ZVANJE GRAĐEVINSKOG TEHNIČARA STEKLA KAO PRVA GENERACIJA USMJERENOG OBRAZOVANJA U SREDNJOŠKOLSKOM CENTRU „JANKO BALORDA“ VISOKO.

UDATA, MAJKA DVA SINA.

PRVO ZAPOSLENJE STIČE U VLASTITOJ FIRMI KOJU JE OSNOVALA 1986. GODINE.OSNOVNI POSLOVI SU BILI VEZANI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DA BI KASNIJE IZ TOG POSLA PROISTEKLA POSLOVNA SARADNJA SA STAMBENOM ZADRUGOM „LUKA“ BRČKO IZ KOJE JE PROISTEKLO OSNIVANJE POSLOVNE JEDINICE STAMBENE ZADRUGE LUKA BRČKO U VISOKOM,ZENICI I KISELJAKU. NA MJESTU RUKOVODIOCA POSLOVNICE U ZENICI RADILA SVE DO POČETKA RATA 1992. GODINE.

POSLIJE RATA OSNIVA FIRMU „OTRANT-ŠPED“ DOO VISOKO KOJA SE  DANAS USPJEŠNO BAVI POSLOVIMA MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE SA POSLOVNICAMA U VISOKOM I SARAJEVU.

ZAVRŠAVA VIŠU POSLOVNU ŠKOLU ZA SPOLJNU TRGOVINU U SARAJEVU 1998.GODINE. ŠKOLU MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA ZAVRŠAVA 2000. GODINE I POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM STIČE ZVANJE MEĐUNARODNOG OTPREMNIKA.
DIPLOMU FIATA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ŠPEDITERA STIČE POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM 2008. GODINE. ISTE GODINE POSTAJE AKTIVNI ČLAN FIATA NEVLADINE ORGANIZACIJE ČIJA OSNOVNA ULOGA JE UNAPREĐENJE ŠPEDITERSKE DJELATNOSTI U SVIJETU TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA UN-A PRI DONOŠENJU RAZLIČITIH MEĐUNARODNIH KONVENCIJA.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close