Srđan Puhalo: “Ako glasate, kajaćete se, ako ne glasate, kajaćete se još više”

Potpuno je jasno da nijedan nivo vlasti nije funkcionisao kako treba, od opštine, preko entiteta do države, istakao je u intervjuu za Vijesti.ba politički analitičar i socijalni psiholog Srđan Puhalo, govoreći o koordinaciji svih nivoa vlasti u prirodnoj katastrofi koja je zadesila našu zemlju. “Ostaje da se vidi da li će iko zbog toga da snosi posljedice i ko će postati krivac za ovu tragediju. Ne smijemo zaboraviti da su pred nama izbori na nivou države i entiteta i bojim se da će ove poplave da se iskoriste za međusobni obračun političkih partija, dok će građani biti kolateralna šteta”, upozorava Puhalo u razgovoru za naš portal.

VIJESTI.BA: Šta je, prema Vašem mišljenju, recept za rješenje problema osoba koje su direktno pogođene vremenskim neprilikama proteklih dana u našoj zemlji?

PUHALO: Prije svega, potrebno je da se saniraju štete, a to znači maksimalan i efikasan angažman države, entiteta i opština u davanju pomoći: materijalne, finansijske i svake druge. Znači sistem mora da pronađe načine da što je moguće više pomogne ljudima koji su direktno ostali bez stanova, kuća ili poslovnih objekata. Za to je potrebno da institucije sistema počnu odmah da funkcionišu (lokalna vlast, telekominikacije, zdravstvo, školstvo, banke i sl.). Mada već sada čujemo da će se država oslanjati na banke i njihove usluge, što me plaši.

S druge strane, potrebna je silidarnost i puno razumijevanje okoline u kojoj nastradali žive. Trebalo bi se voditi računa da ta pomoć bude blagovremena i pravedna, jer je činjenica da u ovoj katastrofi nisu svi krajevi jednako postradali, kao ni svi ljudi. Bojim se da će se ove poplave brzo zaboraviti i tako će ljudi biti prepušteni samim sebi, što je do sada bio slučaj, ali moram da napomenem da su te poplave bile manje i na manjoj teritoriji. Posebno treba voditi računa o ljudima koji su imali neke svoje poslove i zapošljavali ljude iz te sredine. Moraju se naći mehanizmi da im se pomogne da bi ponovo krenuli sa radom i zapošljavanjem. Ako se to ne desi, onda to nije problem pojedinca, već problem cijele lokalne zajednice.

VIJESTI.BA: Jesu li vlasti pružile maksimum kako bi pomogli ugroženom stanovništvu? Kako ocjenjujete koordinaciju svih nivoa?

PUHALO: Potpuno je jasno da nijedan nivo vlasti nije funkcionisao kako treba, od opštine, preko entiteta do države. To svi znaju. Ostaje da se vidi da li će iko zbog toga da snosi posljedice i ko će postati krivac za ovu tragediju. Ne smijemo zaboraviti da su pred nama izbori na nivou države i entiteta i bojim se da će ove poplave da se iskoriste za međusobni obračun političkih partija, dok će građani biti kolateralna šteta.

Takođe, biće interesantno kako će se ovaj haos interpretirati, jer smo već sada svjedoci da to neki (potpredsjednik RS Vlajki) interpretiraju kao dokaz nemogućnosti postojanja države, dok će političari iz Federacije BiH moći to da interpretiraju kao potrebu za daljom centralizacijom zemlje kojom bi se povećala njezina efikasnost.

VIJESTI.BA: Na drugoj strani su solidarni građani. Na društvenim mrežama ovih dana često se može pročitati kako nas je “vatra rastavila, a voda spojila”. Još češće pitanje je da li nas samo nesreće mogu ujedinjiti i probuditi u nama ono istinski ljudsko, ne nacionalističko?

PUHALO: Ja nisam optimista, kako vrijeme bude prolazilo tako će domaći političari preuzimati kontrolu nad situacijom i polako kreirati javno mnjenje prema njihovim potrebama. Na nama (građanima BiH) je da im to ne dozvolimo, ali se bojim da se to neće desiti. Oni neće dozvoliti da Srbi, Hrvati i Bošnjaci postanu tj. ostanu ljudi. Naravno, ovo je drugi “lom” ili ozbiljna prijetnja (februarski nemiri) političarima u BiH koji se dešava u ovoj godini. Stiče se utisak da je narod na ivici i da političari imaju sve manje kredibiliteta i autoriteta među građanima.

VIJESTI.BA: Autor ste nekoliko knjiga i studija u kojima se bavite etničkim distancama i podjelama u BiH. Do kojih zaključaka ste došli? Zašto je ova pojava toliko zastupljena u našem društvu?

PUHALO: Činjenica je da distanca postoji na jednom kolektivnom i političkom nivou, dok je na individualnom nivou to znatno manje. Pogotovo kod mladih ljudi. Razlog tome je minuli rat i sve što je proisteklo iz njega.

Političari su kreirali tri etnička javnja mnjenja koja funkcionišu svako za sebe. U okviru tih mnjenja se dešava i politika, ali svaka za sebe. Naravno, zbog loše materijalne situacije unutar tih javnih mnjenja se počinju postavljati veoma nezgodna pitanja i tražiti odgovore, koje domaći političari nemaju. Da bi ostali na vlasti, oni moraju da drže međuetničke tenzije i njeguju strah od drugog. Mehanizam je sasvim jasan, ali se još nije pronašao pravi način da se to demontira.

VIJESTI.BA: Nedavno ste u Sarajevu promovisali knjigu “Apstinenti u Bosni i Hercegovini”, u kojoj je, između ostalog, istaknuto da je na lokalnim izborima u BiH u oktobru 2012. godine nije glasalo 43,5 posto glasača. Šta su glavni uzroci apstinencije birača? Jesu li bh. građani apolitični ili se prosto radi o nezadovoljstvu kvalitetom političkog izbora?

PUHALO: Građani BiH su toliko puta izvarani od strane domaćih političara, ali i međunarodne zajednice, da je pravo čudo da iko izlazi na izbore. Oni svoju apstinenciju pravdaju na više načina: nemaju koristi od političara, nemaju za koga glasati, niko se ne bori protiv kriminala i korupcije, odsustvo bilo kakve odgovornosti i dr.

Ja mislim da je veoma mali broj ljudi u BiH koje možemo nazvati apolitičnim i nezainteresovanim za politiku. Više mi se čini da ljudi traže novi kvalitet u vođenu politike. Mnogo je apstinenata koji prate politiku, koje interesuje politika, ali ne žale da učestvuju u ovakvoj politici. Takođe, moramo imati na umu da građani nemaju veliki izbor prilikom glasanja iako u BiH funkcioniše preko 140 političkih partija. One nose različite nazive i ideoloske predznake, ali se suštinski ne razlikuju u svom ponašanju kada dođu na vlast.

VIJESTI.BA: U oktobru nas očekuju Opšti izbori. U tom smislu, kakva su Vaša očekivanja i šta biste poručili građanima?

PUHALO: Mislim da je krajnje vrijeme da građani počnu da vrednuju ono što političari rade, a ne ono što govore i obećavaju, a mnogo pričaju i svašta su obećali. Jasno je da je alternativa malo, ali kažnjavanjem onih sada na vlasti vi ih tjerate da se mijenjaju iznutra.

Sve ovo što nam se desilo u posljednjih deset dana je posljedica naše nezainteresovanosti za naše životne probleme i naivnom vjerovanju da političari rade u korist ovog naroda i države. I kao što reče stara poslovica iz Kalnovika “Ako glasate, kajaćete se, ako ne glasate, kajaćete se još više”.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close