Sportski klubovi duguju oko 22,5 miliona KM poreza

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili su danas na vanrednoj sjednici Prijedlog zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, a o zakonu bi se trebao izjasniti i Dom naroda. Poslanici su prvobitno sa 48 glasova ZA, 16 suzdržanih i 10 protiv odbacili ovaj zakon, a nakon pojedinačnog glasanja bilo je 50 ZA, 15 suzdržanih i šest protiv.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31. decembra 2013. godine, otpis zateznih kamata i troškove prinudne naplate sportskim kolektivima u Federaciji BiH.

Sportski kolektiv koji ima utvrđen porezni dug ima mogućnost zaključivanja sporazuma njegovog vraćanja na rate. Ujedno, ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga.

Otpis zatezne kamate i umanjenje glavnice duga izvršit će Porezna uprava rješenjem nakon izmirenja posljednje rate duga.

Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se nadležnom kantonalnom poreznom uredu, u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Umanjenje glavnice utvrđuje se u zavisnosti od roka na koji se zaključuje sporazum: do 12 mjeseci za 30 posto, do 36 mjeseci za 20 posto, a do 60 mjeseci za deset posto.

Sportski kolektiv koji ne ispunjava obaveze iz zaključenog sporazuma suočit će se s raskidom sporazuma i nastavkom postupka prisilne naplate, bez mogućnosti otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnog duga, a nadzor nad realizacijom zaključenog sporazuma vršit će Porezna uprava FBiH.

Ministar kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan kazao je u svom obraćanju poslanicima da ukoliko se ovo ne prihvati može se doći u situaciju da većina sportskih klubova ne bude učestvovalo na evropskim takmičenjima.

Podvukao je da je izvještaj Porezne uprave pokazao da je ukupan dug 22.523.781 KM od toga je oko osam i pol miliona KM zateznih kamata.

– Vlada je imala namjeru da spasi sportske klubove što je prvi put da sistemski država „pruža ruku“ sportskim kolektivima koji su do sada bili prepušteni sami sebi. Oni nisu krivi za situaciju u kojoj su, zbog čega ima je pomoć potrebna – pojasnio je Kaplan te dodao da ukoliko se i nakon ovoga nagomilaju dugovi onda će klubovi ići u najniži rang takmičenja.

Neki od poslanika su tokom rasprave ukazali na problem otpisa glavnice te upitali da li će pred Parlament FBiH doći još zahtjeva za otpis dugova i da li će se otpisivati i novčane kazne izrečene sportskim kolektivima.

Rečeno je da glavnica nije otpisana ni privrednim društvima te smatraju da je zakon predizbornog karaktera posebno jer se ne precizira šta je glavnica, a pri tome Federaciji BiH nedostaje zakon o sportu kao i zakon o sprječavanju nereda na stadionima.

Nakon izjašnjavanja o ovom zakonu vanredna sjednica je završena i započeta nova vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close