Servisne informacje za 02.04.2014. iz JKP Visočica

Vodosnabdjevanje uredno. Nastavljamo sa planskim radovima na poboljšanju vodovodnog i kanalizacionog sistema. Radovi se izvode na više lokaliteta sa više ekipa i to različitim tehnološkim metodama. U toku je sanacija kvarova, odnosno riješavanje problema koje treba otkloniti sa vodovodnog i kanalizacionog sistema da bi trenutno, ali i u budućnosti naši korisnici imali što kvalitetniju uslugu. Pozivamo korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze.
Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:
Dahirovac, Kreševljakovića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Zečevića, Čabaravdića, Donja mahala, Karavdića, Donje Rosulje, Bare, Pinjagića, Islamovića, Skopljaka, Delahmetovića, Hazima Dedića, Đananovića, Šadrvan, Branilaca, Alije Izetbegovića.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:
Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice:
Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, Gornje Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, šetalište Tabhana, Musala, Aleja šehida Resula, Novo naselje, Luke I, II, III, IV, Čekrekčije.

www.magazinplus.eu – JKP Visočica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close