Spisak stručnih lica koji ispunjavaju uslove za tehnički pregled građevine

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, na prijedlog Komisije za provjeru dokaza o ispunjenju uslova za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevine, imenovane Rješenjem Općinske načelnice broj 01/2-02-39/13 od 14.01.2013. godine, utvrdila je:

SPISAK STRUČNIH LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINE (PO FAZAMA):

ARHITEKTURA

Ahmetović Lejla, dipl.ing.arh. / Visoko /
Avdibegović Meliha, dipl.ing.arh. / Ilijaš/
Avdagić Berina, dipl. ing. arh. /Sarajevo /
Baščaušević Ismet, dipl.ing.arh.  / Sarajevo/
Bašić Alma, dipl.ing.arh.   / Visoko /
Čosović Mugdim, dipl.ing.arh. / Visoko /
Dervović Elma, dipl. ing.arh. / Visoko /
Dizdar Belma, dipl.ing.arh. / Visoko/
Fazlić Azra, dipl.ing.arh. / Visoko /
Kapetanović Merima, dipl.ing.arh. / Visoko/
Mataradžija Azemina, dipl.ing.arh. / Sarajevo /
Omanović Hasret, dipl. ing. arh. / Visoko /
Omeragić Panjeta Azra,dipl.ing.arh. / Sarajevo /
Rebernik Zdenka, dipl.ing.arh. / Zenica/
Selimović Almin, dipl.ing.arh.   / Vogošća/
Sinanović Samid, dipl.ing.arh. / Visoko/
Sirčo Zijad, dipl.ing.arh. / Visoko/
Spaho Erduan, dipl.ing.arh. / Visoko/
Vukojević Amela, dipl.ing.arh. / Zenica/

GRAĐEVINARSTVO

Alibegović Husein, dipl.ing. građ. / Visoko/
Ašlama Safija, dipl.ing.građ.  / Visoko /
Buljubašić Ibro, dipl.ing.građ / Sarajevo /
Burić Kemal, dipl.ing.građ / Visoko/
Delibašić Abdulah, dipl.ing.građ. / Kakanj/
Dževlan – Mioković Amra, dipl.ing.građ / Sarajevo/
Džonlagić Mirzeta, dipl.ing.građ / Visoko /
Hindija Kemal, dipl.ing.građ / Visoko /
Kulović Mirha, dipl.ing. građ. / Kakanj/
Mataradžija Omer, dipl.ing.građ / Sarajevo /
Omerspahić Iršam, dipl.ing.građ. / Zenica/
Purišević Hasan, dipl.ing.građ / Visoko/
Spaho Lejla, dipl.ing.građ / Visoko/

ELEKTROTEHNIKA

Aličković Edin, dip.ing.el. / Kakanj /
Beus Dario, dipl.ing.el. / Kakanj/
Breščić Nermina, dipl.ing.el. / Visoko /
Delić Sagbera, dipl.ing.el. / Visoko /
Ganibegović Đana, dipl.ing.el. / Sarajevo/
Horić Enisa, dipl.ing.el. / Zenica/
Imamović Ismet, dipl.ing.el. / Sarajevo/
Jusić Sakib, dipl.ing.el./ Kakanj/
Jerković Faruk, dipl.ing.el./ Zenica/
Matoruga Fuad, dipl.ing.el. / Visoko/
Muminović Rasim mr.sci.dipl.ing.el. / Sarajevo/
Pripoljac Aidin, dipl.ing.el. / Zenica /
Semić Salih, dipl.ing el. / Visoko /
Serdarević Kenan, dipl.ing. el. / Zenica/
Tobudić Rejsudin, dipl.ing.el. / Kakanj/

MAŠINSTVO

Bakšić Alija, dipl.ing.maš./ Visoko /
Burić Jusuf, dipl.ing.maš / Visoko /
Čeho Kenan, dipl.ing.maš./Visoko /
Mataradžija Abdulah, dipl.ing.maš. / Visoko /
Pojskić Amra, dipl.ing.maš. / Zenica/
Purišević Admir, dipl.ing.maš. / Kakanj/
Redžić Hamdo, dipl.ing.maš. / Zenica /
SinanovićVelid, dipl.ing.maš. / Visoko
Udovčić Mufid, dipl.ing.maš./ Ilijaš /
Žiga Alma, dipl.ing.maš. / Visoko /

GEODEZIJA

Čengić Nezaheta, dipl.ing.geod. / Breza/
Mišanović Smiljan, dipl.ing.geod. / Sarajevo/
Mujan Amir, dipl.ing.geod. / Sarajevo /
Omanović Mirzet, dipl.ing.geod. / Visoko /

SANITARNI UVJETI

Burko Mirzeta, dipl. sanit. ing. / Visoko /
Handžić Edina, dr. medicine, / Visoko /
Hozo dr. Džemal, spec.opće.med./ Visoko /
Skopljak Nermina, dipl.veterinar / Visoko /
Rizvo Edib, dipl. sanit. ing. / Ilijaš/

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Bečarević Mufid, profesor odbrane i sigurnosti/ Visoko/
Divoš Ahmet, dipl.ing.maš. / Zenica/
Ganić Mehmed, dipl.ing.zaštite na radu/ Visoko /
Jahjaefendić Lejla, dipl.ing.sigurnosti i pomoći / Sarajevo/
Smajlović Nedžad, mr.sc.dipl.ing.sig. i pomoći / Visoko /
Šahović Nihad, dipl.ing.sigurnosti i pomoći / Sarajevo/
Zaimović Jusuf, dipl.tehnolog / Zenica/
Žiga Mustafa, dipl.ing. metal. / Visoko/

SAOBRAĆAJ

Haračić Rizah, dipl.ing. saobraćaja / Kakanj /
Lisak Nedžad, dipl.ing. saobraćaja / Ilijaš/

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close