Skupština ZDK usvojila dopune Zakona o koncesijama

Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje dopuna ovog Zakona,postoji pravna praznina,zbog neusaglašenosti propisa na osnovu kojih se dodjeljivalo pravo eksploatacije i koncesije.

-Ovaj problem naročito je izražen u postupku dodjele koncesije privrednom društvu „ŽGP Zenica“,koje već duži niz godina vrši eksploataciju na osnovu Rješenja resornog federalnog ministarstva na lokalitetu Široke Stijene kod Zenice,a kojem je prije nekoliko mjeseci zabranjena daljnja eksploatacija kamena.

Imajući u vidu činjenicu da je Vlada ZDK vlasnik 29 posto državnog kapitala u ovom privrednom društvu,te postojanje javnog interesa i saglasnost lokalne zajednice,na Skupštini je ukazano da je potrebno što prije donijedi dopune Zakona o koncesijama,kako bi se izbjegle štetne posljedice za ZDK,Općinu Zenica i pomenuti privredni subjekt.

Prema dodanom članu 27-a,privredna društva koja su stekla pravo eksploatacije na predmetu koncesije iz člana 2 ovog Zakona,odnosno koncesiju,po ranije važećim propisima,a pri tome je utvrđeno postojanje javnog interesa i imaju saglasnost lokalne zajednice,imaju pravo u roku od 3 mjeseca resornom ministarstvu podnijeti zahtjev za zaključenje Ugovora o koncesiji,kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze između koncesora i koncesionara bez provođenja postupka dodjele koncesije.

Klub zastupnika SDA bio je protiv hitnog postupka,ukazujući da Skupština ne treba unaprijed određivati kome će se dodijeliti koncesija na kamenolomu Široke Stijene,ali je prilikom izjašnjavanja podržao dopune Zakona.

Ministar privrede ZDK, Đemil Ugarak je rekao da očekuje svih 35 glasova za dopune Zakona o koncesijama,jer,kako je naglasio,privredi treba pomoći a ne tražiti pravne nejasnoće.Epilog glasanja je i bio na tragu njegovih očekivanja.

Kasno popodne Skupština bi trebala razmatrati Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za drugo polugodište prošle godine,Prijedlog Programa rada Skupštine za tekuću godinu,Nacrt Program rada Vlade za ovu godinu,te Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i Informacija o stanju i funkcionisanju medija na području Kantona.
(Š.B.)
rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close