Sistem monitoringa zagađenja zraka u Zenici pušten u probni rad

Sistem monitoringa zagađenja zraka u Zenici pušten je u probni rad. Mjerne stanice na tri lokacije u gradu (Tetovo, Radakovo i centar) su u ‘probnoj’ funkciji, a podaci, koji doduše još nisu konačni i validni, mogu se redovno pratiti na www.monitoring.zenica.ba.

Preostalo je još da se isporuče i postave dva mega displeja, putem kojih će građani Zenice moći redovno pratiti kakvo je stanje zraka u gradu. Raspisan je tender za izradu čelične konstrukcije za ove objekte. Vrijednost opreme, uz izvedene građevinske radove, procijenjena je na 1.5 milion KM.

Za praćenje rezultata mjerenja kvaliteta zraka zadužena je Služba za komunalne poslove i ekologiju, koja ima obavezu prezentovati rezultate mjerenja i inicirati aktivnosti Općinskog kriznog štaba u slučajevima prekomijernog zagađenja.

Parametre zagađenja unutar kompanije Arcelor Mital prati preduzeće Dvokut.

(Izvor: RTV Zenica)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close