Šest kompanija u privatizaciju, izostavljeni BH Telecom i HT Mostar

Upravni odbor Agencije za privatizaciju (APF) u Federaciji BiH prihvatio je Program rada APF-a sa planom privatizacije za 2016. godinu kojim se predviđa privatizacija šest preduzeća sa manjinskim državnim kapitalom, saopćeno je iz APF-sa.
U privatizaciju idu Bosnalijek dd Sarajevo, Energopetrol dd Sarajevo, Energoinvest dd Sarajevo, Aluminij dd Mostar, Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo i Sarajevo osiguranje dd Sarajevo. Ukupan državni kapital u ovih šest preduzeća iznosi 329.564.311,00 KM. Planom privatizacije za 2016. godinu nije predviđena privatizacija BH Telecoma dd Sarajevo i Hrvatskih telekomunikacija dd Mostar ali se planiraju aktivnosti na pripremi i definiranju mogućih načina privatizacije.

Prilikom izrade Plana privatizacije za 2016. godinu, Agencija se rukovodila Reformskom agendom za BiH (period 2015.- 2018. godina) i Zaključkom Vlade Federacije BiH kojim se definira obaveza Agencija da pripremi Plan privatizacije sa prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije. Agencija se opredijelila za šest preduzeća a Planom nisu obuhvaćeni Energoinvest Comet dd Sarajevo i ArcelorMittal doo Zenica.

Energoinvest Comet dd Sarajevo je u fazi preuzimanja i uspostavljanja upravljačke strukture nakon raskida ugovora o kupoprodaji a državni kapital ArcelorMittala doo Zenica nije predmet privatizacije.

Upravni odbor jedinstven je u ocjeni da je riječ o realno postavljenom Planu privatizacije koji se oslanja na Reformsku agendu te je akcent stavljen na prodaju paketa dionica u preduzećima sa manjinskim državnim kapitalom. Program rada APF-a sa planom privatizacije za 2016. godinu bit će, do kraja 2015. godine, dostavljen Vladi Federacije BiH na usvajanje, navodi se u saopćenju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close