Šemsudin Mehmedović: Torlakove vakcine su opasnost za našu djecu!

ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ, SASVIM STRUČNO: Torlakove vakcine su opasnost za našu djecu!

Zar kao zastupnik i učesnik u vlasti u BiH Mehmedović nije imao efikasnije i institucionalne načine za provođenje istrage od prepiske po facebooku?

Piše: Branka Mrkić-Radević

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović oglasio se “saopćenjem za javnost” na svom facebook profilu, tvrdeći kako su se u BiH 27. aprila pojavile vakcine proizvođača Torlak iz Beograda.

U saopćenju Mehmedović tvrdi kako “domaći laboratorij za kontrolu lijekova nije uradio ispitivanja na vakcinu” a Svjetska zdravstvena organizacija nije verificirala Torlak kao referentnu firmu, pa je, po njemu, “di-te-per vakcina nelegalna po dva osnova”. Mehmedović, po struci diplomirani inženjer mašinstva, u svom saopćenju govori o medicinskim dejstvima vakcine i nuspojavama:

Neke od lakših reakcija na lijek uključuju lokalno crvenilo, bol. Uznemirenost, povišenu temperaturu, često febrilne konvulcije – fras, malo rjeđe epi napade, hipotonohiposenzitivnu reakciju, glavobolje, rijetko encefalopatiju GB sindrom, leukoencefalopatiju (užasi). Kancerogena i mutagena ispitivanja na duže vrijeme nisu urađena kako kaže sam prozivođač u deklaraciji.

Ispravne vakcinu su, navodi dalje Mehmedović, proizvođača Sanofi Pateur, GSK acelularne jer su se “u ratu i poslije rata pokazale bez većih komplikacija”:

BiH je u tome bila ponos nacije bosanske i lider kvalitete Balkana, ali sada se situacija izmijenila. Navodno diskretna imunogena prednost celullarne vakcine nad acelularnom je obična laž, jer gdje će specifikum (dio stanice) imati manju alergenu vrijednost nego cijela ćelija (stanica), što dokazuju i relevantne svjetske studije…

U saopćenju se navodi i kako od ovih vakcina prijeti velika opasnost za veliki procenat bh. djece, pa će se, upozorava zastupnik, BiH vratiti na medicinski nivo preventive u pedijatriji siromašnih afričkih zemalja. Česte su, nastavlja i komplikacije izazvane ovim vakcinama a poznat je i “bojkot Albanaca tih vakcina prije rata”.

Iako po struci nije medicinski radnik, Mehmedović se ne libi davanja stručnih ocjena:

Stručno, s nusefektima i brojnim komplikacijama ne zadovoljavaju farmakološke i pedijatrijske standarde 21-og vijeka u Evropi… Ovo je vrlo, vrlo opasno. Posebno u zemljama u tranziciji i potresima u zdravstvenom i ekonomskom sektoru.

Za kraj Mehmedović poziva Agenciju za lijekove da slučaj ispita a roditeljima sugeriše da ne dozvole vakcinaciju djece ovom vrstom vakcina!

S obzirom na jako ozbiljne iznesene tvrdnje novinare Žurnala zanimalo je porijeklo podataka. Na pitanje odakle dolaze ove informacije i može li govoriti detaljnije o tome Mehmedović za Žurnal kaže kratko kako dolaze od “relevantnih stručnjaka koji se ovom problematikom bave već godinama”. I koje ne želi imenovati. Ali tvrdi da su nuspojave učestale i pita zašto “eksperimentirati na bh. narodu”:

– Postavlja se pitanje čiji je to projekat?

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva nisu odgovorili na pitanje da li će poduzeti istragu ili neke dalje korake, kao što to od njih traži Mehmedović. Ali kažu kako nije tačno da ova vrsta vakcina nije testirana na bh. tržištu. Agencija je u februaru 2012. izdala dozvolu za stvaljanje u promet lijeka ALDIPETE-T (pertusis, inaktivisana cijela ćelija, kombinacije sa toksoidima) proizvođača Institut za virusologiju, vakcine i serume – Torlak iz Srbije:

Sve vakcine koje dolaze na naše tržište prolaze posebnu kontrolu u skladu sa članom 79. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/08) pa je tako i ova vakcina prošla sve kontrole kvaliteta propisane članom 79. Zakona.

Proizvođač Sanofi Pasteur ima isto vakcinu di-te-per koja sadrži samo fragmente ćelije pod nazivom TRIPACEL (pertusis, prečišćeni antigen, kombinacije sa toksoidima), navode u Agenciji:

Ova vakcina je dobijena naprednijom tehnologijom, što ne znači, automatski, da je i kvalitetnija, efikasnija i sigurnija. Svi lijekovi, a samim tim i vakcine moraju zadovoljiti najviše kriterijume (standarde) u pogledu kvaliteta, efikasnosti i sigurnosti da bi od naše agencije dobili dozvolu za stavljanje u promet. Vakcina PENTAXIM (vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanus) koju pominjete u dopisu ima drugačiji sastav –  ima još 2 dodatne komponente. Vakcina ALDIPETE-T je duže na našem tržištu i posljedično tome su potpuniji podaci o njenim neželjenim dejstvima, tj. sigurnosti iste.

Neželjena dejstva o kojima Mehmedović govori u svom saopćenju poznata su i navedena u i prisutna u informacijama o lijeku:

ALMBiH kao regulatorno tijelo zaduženo za zaštitu zdravlja stanovništva obezbjeđivanjem kvalitetnih, efikasnih i sigurnih lijekova, odgovorno tvrdi da radi u skladu sa Zakonom o lijekovima što znači da porijeklo proizvođača ne utiče na ocjenu kvaliteta/efikasnosti/sigurnosti lijeka – kažu u Agenciji za Žurnal.

Da tvrdnje Šemsudina Mehmedovića nisu bezazlene i utiču na roditelje u BiH koji se svakako boje vakcinacije pokazuju i komentari na njegovo saopćenje na domaćim forumima i društvenim mrežama. Na Mehmedovićevom profilu, ispod saopćenja, može se pročitati:

Vakcine su zlo ma od koga dolazile, pa tako i od WHO. Treba se kloniti tog smeća zvanog VAKCINA!

– Moje dijete je primilo prvu vakcinu prije 5 godina kada se rodilo ali poslije toga sam saznao šta su u stvari vakcine. Hvala Bogu neće više ni jednu primiti.

Imam ružno iskustvo s vakcinama s prvim djetetom a za drugo dvoje sam morala da potpišem da ne želim da mi djeca budu vakcinisana. Ima istine u svakoj priči oko vakcina samo se sjetite 91 u Sarajevu koliko se borila gospođa Savić da skrene pažnju na vakcine i njihovu štetnost. I poslije toga čitava jedna grupa djeca koja su vakcinisana dobili su dječiju paralizu ili neko drugo oštecenje među tom djecom je i moje. Svako smeće svana šalju nama da na našoj djeci vrše eksperimente kao na pokusnim kunićima.

Na portalu ringeraja.ba navodi se kako su neki pedijatri čak odbili vakcinaciju djece nakon Mehmedovićevog saopćenja.

U BiH se od kraja rata govorilo o nuspojavama vakcinacije, opasnostima i porijeklu vakcina.

Svaka odluka o provjeri vakcina koje dolaze na naše tržište je pohvalna i poželjna, ali se postavlja pitanje da li se to može raditi na Mehmedovićev način – unošenjem panike, poluprovjerenih informacija, čiji se izvor ne želi navesti. Gdje je onda odgovornost stručnog kadra o kom Mehmedović govori, koji skriva navodnu opasnost od bh. građana ne želeći javno istupiti? Zar kao zastupnik i učesnik u vlasti u BiH Mehmedović nije imao efikasnije i institucionalne načine za provođenje istrage od prepiske po facebooku?

(zurnal.info)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close