BiHPolitika

SDA: Tegeltijina izjava manipulatorska

SDA ocjenjuje potpuno neutemeljenom, manipulatorskom i krajnje licemjernom današnju izjavu predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije “da ne postoji ni jedna obavezujuća zakonska ili ustavna odredba da se pri izboru rukovodilaca pravosudnih institucijja na nivou BiH vodi računa o tome da bilo koja nacija mora, može ili ne može biti na čelu Suda BiH.”

U cilju istinitog informisanja bh. javnosti, skrećemo pažnju da član 43. stav 2. Zakona o VSTV BiH obavezuje VSTV „da primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojim se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih“.  Odgovarajuća odredba Ustava BiH, koju je VSTV obavezno da poštuje i primjenjuje prilikom imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, je član IX/3. Ustava BiH, koji glasi: „Funkcioneri  imenovani  na  položaje  u  institucijama  Bosne  i  Hercegovine,  u  pravilu, odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine.“ Naravno da se ove odredbe Ustava BiH i Zakona o VSTV-u moraju poštovati i primjenjivati i prilikom imenovanja rukovodilaca pravosudnih institucija BiH.  Poštovale su se i primjenjivale ove obavezujuće ustavne i zakonske odredbe i pri dosadašnjim imenovanjima rukovodilaca pravosudnih institucija BiH, uključujući i prilikom imenovanja g. Tegeltije na poziciju predsjednika VSTV-a. Jer, ukoliko se ove ustavne i zakonske odredbe ne bi poštovale i primjenjivale, moglo bi vrlo lako doći do situacije u kojoj predstavnici jednog konstitutivnog naroda uopće nisu zastupljeni ni na jednoj rukovodnoj poziciji ili su zastupljeni na svim rukovodnim pozicijama u državnom pravosuđu.

Tegeltijina današnja izjava u suprotnosti je i sa onom koju je on sam dao prije osam dana gostujući u Dnevniku TV1, u kojoj kaže da “moramo biti svjesni da je BiH složena država i da je poštovanje ravnomjerne nacionalne zastupljenosti zakonska obaveza”.

Ovakvo proizvoljno i nedosljedno tumačenje ustavnih i zakonskih odredbi od strane g. Tegeltije je skandalozno, naročito imajući u vidu da pri javnom iznošenju ovakvih iskrivljenih tumačenja ustavnih i zakonskih odredbi g. Tegeltija uvijek zaboravlja da bh. javnosti kaže da govori samo u svoje lično ime, a ne i u ime svih članova VSTV-a.

Sve ovo upućuje na zaključak da je Tegeltija unaprijed odlučio u ime svih članova VSTV-a da na funkciju predsjednika Suda BiH neće biti imenovan kandidat iz reda bošnjačkog naroda.

SDA upozorava da bi takvo rješenje predstavljalo direktno kršenje odredbe člana IX/3. Ustava BiH u vezi sa odredbom člana 43. stav 2. Zakona o VSTV-u.

Imajući u vidu da je aktuelni predsjednik VSTV-a iz reda srpskog naroda, da je aktuelna vršiteljica dužnosti Glavnog tužioca BiH iz reda hrvatskog naroda (a suspendovani Glavni tužilac BiH iz reda Ostalih), te da je aktuelni ministar pravde BiH također iz reda hrvatskog naroda, ukoliko na funkciju predsjednika Suda BiH ne bude imenovan kandidat iz reda bošnjačkog naroda, bošnjački narod ne bi bio zastupljen niti na jednoj od rukovodnih pozicija u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Na poziciju predsjednika Suda BiH je dakle neophodno da se imenuje kandidat iz reda bošnjačkog naroda kako bi se, prema trenutnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda na rukovodećim pozicijama u državnim pravosudnim institucijama, osigurala ustavom i zakonom zagarantovana zastupljenost bošnjačkog naroda na tim pozicijama. Svako drugo rješenje predstavljalo bi izričito kršenje odredbi člana IX/3. Ustava BiH u vezi sa članom 43. stav 2. Zakona o VSTV-u.

SDA stoga još jednom zahtjeva od članova VSTV-a da se ograde od samovolje g. Tegeltije i da osiguraju da VSTV poštuje i dosljedno primjeni navedene odredbe Ustava BiH i Zakona o VSTV-u prilikom imenovanja novog predsjednika Suda BiH.
(Vijesti.ba)

__________________

Predsjednik VSTV BIH

Tegeltija: Za predsjednika Suda BiH bit će izabran najbolji kandidat

Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Milan Tegeltija izjavio je u utorak u Mostaru kako je duboko uvjeren da će za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine biti izabran najbolji kandidat bez bilo kakvoga utjecaja nekog političara ili političke stranke.

Na upit treba li se pri izboru predsjednika Suda BiH paziti na nacionalni balans, Tegeltija je u izjavi za novinare, uoči održavanja godišnje konferenciju o borbi protiv korupcije i jačanju integriteta pravosuđa, kazao kako ne postoji ni jedna obvezujuća zakonska ili ustavna odredba da se pri izboru rukovoditelja pravosudnih institucijja na razini BiH vodi računa o tome da bilo koja nacija mora, može ili ne može biti na čelu Suda BiH.

– Prema tome svi građani su ravnopravni, a naš jedini kriterij će biti da pobjedi kandidat koji bude najbolji na natječaju – naglasio je Tegeltija.

U svom obraćanju nazočnima na godišnjoj konferenciji, on je ustvrdio kako su borba protiv korupcije i integritet pravosudnoga sustava i njihovih predstavnika – sudaca i tužitelja, teme o kojima treba konstantno razgovarati i definirati mjere za njihovu eventualnu prevenciju.

– Svjedoci ste da je pravosuđe ovih dana izloženo mnogobrojnim kritikama. Naš je zadatak da slušamo te kritike, identificiramo one koje su osnovane i da eliminiramo ponašanja zbog koji smo opravdano kritizirani (…). Jačanjem integriteta pravosuđa, jačanjem nas iznutra, šaljemo poruku da smo dovoljno zreli za našu ulogu u borbi protiv korupcije – kazao je te dodao kako integracijski procesi zahtijevaju mnogobrojne reforme u bh. pravosuđu.

Govoreći o brzini sudskih postupaka, predsjednik VSTV BiH ocijenio je kako to, nažalost, još uvijek predstavlja problem, ali dosta manji u odnosno na proteklo vrijeme.

– Dužina trajanja sudskih postupaka značajno se smanjila, no to je još uvijek nedovoljno – naglasio je.

Upitan o izboru predsjednika Suda BiH, direktor misije USAID-a u BiH Peter Duffy kazao je kako imenovanje sudaca i tužitelja treba biti urađeno prema zaslugama i kompetenciji, bez ikakvih pritisaka.

– Nadamo se kako se ovo imenovanje neće uraditi pod političkim utjecajem ili pritiskom – ocijenio je.

Govoreći o današnjoj konferenciji, Duffy je istaknuo kako je njezina svrha, uz ostalo, odgovoriti na pitanje kako unaprijediti integritet pravosudnoga sektora.

– Mnogo puta smo do sada rekli kako je borba protiv korupcije prioritet ne samo za građane BiH već i za Vladu SAD-a. (…) Ljudi moraju biti uvjereni da, kada se predmet nađe ispred suca, on mora biti zasnovan na činjenicama i dokazima, a ne na nekim političkim utjecajima – naglasio je.

Dodao je kako USAID podržava VSTV BiH u naporima da unaprijedi sustav koji će biti više fer i transparentan.

– Podržavamo ih u smislu uspostave sustava koji će osigurati veću transparentnost kod imenovanja i unapređenja sudaca, odnosno da predmeti koji se nađu pred njima budu zasnivani na činjenicama i dokazima te da se izbjegne konflikt interesa – podcrtao je.

U krajnjem slučaju javnost je ta koja vjeruje ili ne vjeruje sucima, tako da je potrebna uspostava sustava koji će osigurati da sve bude transparentno i povjerenje na visokoj razini, kazao je direktor misije USAID-a u BiH.

– Glede toga pitanja bilo je nekih pomaka naprijed, no želimo vidjeti puno više napretka zbog čega i jesmo danas ovdje – naglasio je.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabotić istaknuo je pak kako je korupcija prisutna u svih segmentima bh. društva, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Podsjetio je i kako je prošle godine potpisan trilateralni sporazum između njegove agencije, VSTV BiH i USAID-a te da je VSTV BiH sačinio smjernice za izradu plana integriteta u pravosudnom sustavu, kao i smjernice za sukob interesa u pravosudnim institucijama.

Inače, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i u suradnji s Agencijom za sprječavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK), organiziralo je danas u Mostaru godišnju konferenciju o borbi protiv korupcije i jačanju integriteta pravosuđa.

Konferencija predstavlja nastavak aktivnosti VSTV-a BiH u oblastima jačanja integriteta pravosuđa i borbe protiv korupcije – aktivnosti koje su posebno najavljene na konferenciji održanoj 28. siječnja na kojoj je predstavljena Dijagnostička analiza integriteta pravosudnoga sektora u BiH i mogućih rizika od nastanka korupcije ili neetičnog ponašanja u pravosuđu – dokument nastao kao rezultat suradnje VSTV-a BiH, APIK-a i USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.

Pored sudaca i tužitelja iz Bosne i Hercegovine, konferencija je okupila uvažene goste iz drugih sektora, uključujući civilni sektor u Bosni i Hercegovini, te goste iz regije.

(FENA)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close