SBB preuzeo nadzorne odbore ‘Elektroprivrede’ i ‘BH Pošte’

Vlada FBiH jučer je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora u ime državnog kapitala zbog isteka perioda na koji su imenovani, prenosi novinska agencija Patria.

 

Data je i saglasnost za imenovanje Adnana Terzića (predsjednik), Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Kerima Balte i Seada Rašidbegovića za vršioce dužnosti članova NO JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Također, doneseni su Odluka i prateći dokumenti za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uime državnog kapitala.

 

Prethodnu saglasnost Vlada je dala i za privremeno imenovanje (najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure) članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, u sastavu Denis Zahirović (predsjednik), Mesud Ajanović, Žarko Pušić, Adil Spiljak, Edin Šišić i Amir Karić (članovi).

 

Prethodna saglasnost data je i da, na isti period, Fuad Čibukčić (predsjednik), Almina Pilav, Vjekoslav Ivanković, Mugdim Mandžuka, Nedin Dedić i Ibrahim Velić (članovi) budu privremeno imenovani za članove Nadzornog odbora „BH Telecoma” d.d. Sarajevo.

 

Za člana Izvršnog odbora DNA BiH u ime Federacije Bosne i Hercegovine danas je, po službenoj dužnosti, imenovana federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

 

Enes Zukić je, na lični zahtjev, razriješen dužnosti člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na dan 31.10.2015. godine. Na ovu poziciju je, do isteka mandata Upravnog odbora, imenovan Sabahudin Ibrahimagić.

 

Za koordinatora za provedbu Akta o malim preduzećima iz Federacije BiH (SBA koordinator)  imenovan je Adis Fajić, saopćeno je iz Vlade F BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close