Savjet MZ Topuzovo Polje, izražava zabrinutost povodom novonastale situacije u BiH

Savjet Mjesne zajednice Topuzovo Polje, izražava zabrinutost povodom novonastale situacije u Bosni i Hercegovini, a posebno u Visokom.

Zabrinuti smo da se na vandalski i huliganski naćin ruše institucije Bosne i Hercegovine,. Posebnu zabrinutost izražavamo napadom na Općinu Visoko od strane neformalne grupe građana koja je dana 07.02.2014. godine nanijela materijalnu štetu na zgradi Općine Visoko.

Ovakav vid demonstracija i upotreba sile za svaku je osudu, te apelujemo na građane općine Visoko da se suzdrže svakog oblika nasilja i uništavanja materijalne imovine, koja je neprocjenjivo nasilijeđe naše kulturno – historijske baštine. Uništavanjem imovine Općine Visoko, uništava se identitet jednog naroda, a svjedoci smo vremena kada je pokušan na najgori način da se izbriše identitet bosanskog naroda.

Mi se suosjećamo s narodom i smatramo da su promjene neophodne u mnogim segmentima našeg društva ali na jedan miran i dostojanstven način.

Savjet MZ Topuzovo Polje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close