Sastanak sa predstavnicima sindikata preduzeća “KTK”, “Vitex” i “Bosnafurnir”

Općinska načelnica Amra Babić, danas je održala sastanak s predstavnicima sindikata preduzeća “KTK” Visoko, “Vitex” Visoko i “Bosnafurnir” Visoko. Tema sastanka bila je upoznavanje prisutnih s aktivnostima Općinske načelnice i Općinskog vijeća Visoko u proteklom periodu koje su poduzete na rješavanju problema s kojima se susreću radnici ovih preduzeća.

Na sastanku, Općinska načelnica predložila je održavanje Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko na kojoj bi bili prisutni predstavnici sindikata ovih preduzeća, kao i drugih privatiziranih i neprivatiziranih preduzeća s područja općine Visoko koji imaju iste ili slične probleme.

Dogovoreno je da se na Tematsku sjednicu Općinskog vijeća pod nazivom “Aktuelna socio-ekonomska situacija i problemi radnika neprivatiziranih, djelomično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko”, pozovu predstavnici nadležnih institucija za rješavanje problema neuvezanog staža, zdravstvene zaštite, nelegalne privatizacije, kao i nadležni predstavnici viših nivoa vlasti, te da Općinsko vijeće donese zaključke koji će ići u pravcu rješavanja pomenutih problema.

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close