Sastanak Općinske načelnice i predstavnika Zavoda za besplatnu pravnu pomoć ZE-DO kantona

Danas je u Kabinetu načelnice održan sastanak kojem su prisustvovali Općinska načelnica Amra Babić, direktor JU «Centar za socijalni rad» Visoko, Šačir Čelebić, direktorica Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć, Azra Moćević i Stručni saradnik za parnični postupak iz Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć.

Svrha današnjeg sastanka je dogovaranje uredovnih dana koje bi uposlenici Zavoda organizirali u Općini Visoko.

«U februaru mjesecu stupio je na snagu Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći u ZE-DO kantonu i u tom Zakonu je predviđena mogućnost da svi građani ovog kantona u mjestima prebivališta budu korisnici besplatne pravne pomoći od strane Zavoda, što do sada nije bila mogućnost .

Planirano je da Stručni saradnik za parnični postupak iz Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć dolazi u svaku Općinu, pa tako i u Općinu Visoko, gdje će određeni broj sati primati zainteresirane građane i pružati im usluge, ocjenjivati gdje treba uraditi podnesak, gdje je potrebno zastupanje, gdje je potreban samo pravni savjet, itd.», kazala je direktorica Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć, Azra Moćević.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close