Saopštenje EU : Nepostojanje rješenja u slučaju Sejdić i Finci blokira pristupni proces BiH!

Predstavnici Evropske komisije i institucionalni i politički lideri iz Bosne i Hercegovine nastavili su danas treći sastanak Dijaloga na visokom nivou o pristupnom procesu, u Briselu, kojim je predsjedavao evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Štefan Füle. Predsjedavajući izdaje sljedeće zaključke:

1. I dalje postoji perspektiva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Treći sastanak Dijaloga na visokom nivou o pristupnom procesu, koji je nastavljen danas, znak je čvrstog i trajnog opredjeljenja Evropske komisije ka Bosni i Hercegovini i njenim građanima. U tom smislu, Dijalog na visokom nivou je koristan forum koji će nastaviti svoj rad.

2. Današnje razmatranje i konsultacije u vezi sa presudom Sejdić i Finci, Mehanizmu koordinacije i prilagođavanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nisu dali konačne rezultate. Vodeći politički akteri i čelni ljudi vlasti na državnom i entitetskom nivou složili su se da nastave sa evropskim putem. Konsultacije između vodećih političkih aktera, i sa Evropskom unijom, će biti intenzivno nastavljene u narednim danima, a raspoloživi modaliteti biće dodatno raspravljeni.

3. Obaveze koje su preuzeli politički lideri i institucije Bosne i Hercegovine u Mapi puta, dogovorenoj u junu 2012. godine, te nedavno u Deklaraciji potpisanoj 1. oktobra, još nisu ispunjene. Oba dokumenta ostaju na snazi i lideri su dužni da naprave iskorak naprijed u ispunjavanju tih obaveza.

4. Nepostojanje rješenja u slučaju Sejdić i Finci blokira pristupni proces Bosne i Hercegovine i stoga je teško opravdati nastavak davanja sredstava iz IPA fondova. Zato će 11. oktobra biti aktivirane procedure da se prvobitno planirana sredstva iz programa IPA 2013 za Bosnu i Hercegovinu smanje za 54%, odnosno, u iznosu od 47 miliona eura. Ukoliko se u narednim danima dođe do rješenja, ova procedura još uvijek može biti obustavljena.

5. Uprkos izvjesnom napretku oko Mehanizma koordinacije za pitanja u vezi sa EU ostvarenom na današnjem sastanku, konačno rješenje još nije postignuto. Dok ne profunkcioniše ovaj Mehanizam koordinacije, ne može se razmatrati programiranje za novi ciklus Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA2 – 2014-2020). Svaka godina kašnjenja u programiranju za posljedicu ima značajne gubitke novca iz grantova koji bi inače bili dostupni Bosni i Hercegovini.

6. Evropska komisija žali što Bosna i Hercegovina odbacuje već ustaljenu metodologiju prilagođavanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te protokola Privremenog sporazuma. Evropska komisija će započeti zvaničan proces konsultacija sa Bosnom i Hercegovinom, kako bi se pronašlo rješenje za ovaj spor. Uskoro će biti sazvan vanredni sastanak Privremenog odbora. Evropska komisija će se konsultovati sa državama-članicama EU o tome kako da odgovori.

7. Evropska komisija ostaje posvećena nastavku pružanja podrške naporima političkih lidera da pronađu rješenje sa pitanje Sejdić i Finci te vjeruje da može biti postignut održiv sporazum, ukoliko postoji dovoljna politička volja i spremnost na kompromis među svim glavnim akerima.

Dodatne informacije

Presuda Sejdić i Finci

Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (27996 /06 i 34836/06) je predmet o kojem je Evropski sud za ljudska prava donio odluku u 2009. godini utvrdivši kršenje Protokola br. 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima (ECHR). Tužitelji su bili državljani Bosne i Hercegovine, gospodin Dervo Sejdić i gospodin Jakob Finci.

Sud je utvrdio da je nemogućnost aplikanta da se kandiduju na izborima za Dom naroda kršenje člana 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima (zabrana diskriminacije u oblasti prava iz Konvencije) u vezi sa članom 3. Protokola br. 1 (slobodni izbori) i da je njihova nemogućnost da se kandiduju na izborima za Predsjedništvo kršenje člana 1. Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacije).

Provedba presude Sejdić i Finci je neophodna kako bi se eliminisale značajne diskriminacije manjina i kršenja međunarodnih obaveza od strane Bosne i Hercegovine, kako je naglašeno u zaključcima Vijeća od 22. jula 2013. godine. Rješenje moraju dogovoriti politički lideri Bosne i Hercegovine, bez odlaganja, tako da se može primijeniti na opšte izbore 2014. godine.

IPA 2013

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) daje sredstva zemljama koje su na putu ka pristupanju EU. Smanjenje koje je trenutno predviđeno u nacrtu IPA programa za 2013. odnosi se na oko 47 miliona eura. Projekti koji ne bi bili finansirani u sklopu IPA programa za 2013. godinu uključuju sljedeće sektore: saobraćajnu infrastrukturu, podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, učešće u programima EU, itd.

Evropska komisija neće ograničiti sredstva koja su osmišljena za direktnu dobrobit građana Bosne i Hercegovine, naprimjer, u oblasti podrške za izbjeglice i raseljena lica, socijalne inkluzije u obrazovanju i provedbi Akcionog plana za Rome. Stoga će biti smanjen IPA nacionalni program 2013, a ukupno sredstava će iznositi do 39 miliona eura.

Mehanizam koordinacije

Mehanizam koordinacije o pitanjima EU je potreban za Bosnu i Hercegovinu, kako bi zemlja govorila jednim glasom i efikasno komunicirala sa EU, posebno u slučajevima kada su zakonodavne i upravne nadležnosti na nivoima entiteta, uključujući i kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Brčko Distrikt. Bez takvog mehanizma, zakonodavstvo EU se ne može efikasno prenijeti u zakonodavni okvir koji bi bio primjenjiv na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

IPA II

Nastavak finansiranja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) će biti uslovljen uspostavljanjem koordinacijskog mehanizma, jer će Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (IPA II), biti osmišljen na način da bude bolje usmjeren i više strateški orijentisan. Svaka država korisnica treba da uspostavi sektorske strategije koje će obuhvatiti cijelu zemlju, s mogućnošću sufinansiranja putem programa IPA II. IPA II će nagraditi one zemlje koje su pripremljene i dobro rade.

EU je bila spremna da razgovara o investicijama iz fondova EU u oblasti transporta, okoliša, privatnog sektora i razvoja ljudskih resursa, ili poljoprivrede i ruralnog razvoja – to ne bilo moguće bez strategije za cijelu zemlju.

Svaka godina kašnjenja u programiranju za posljedicu ima značajne gubitke novca iz grantova koji bi inače bili dostupni Bosni i Hercegovini.

Prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Privremenog sporazuma (PS) nakon pristupanja Hrvatske Bosna i Hercegovina treba da prilagodi SSP i PS na osnovu ustaljene metodologije. To je tehnička procedura koja je pratila sva prethodna proširenja. Nijedna druga zemlja u regionu nije dovela u pitanje tu metodologiju.

Trgovinski režim sa Bosnom i Hercegovinom je asimetričan, u korist Bosne i Hercegovine. Bosni i Hercegovini je dozvoljeno da zadrži uvozne restrikcije za oko 200 proizvoda. Evropska unija ne očekuje liberalizaciju u trgovanju tim proizvodima. Samo očekuje da zadrži status quo sa EU 28, odnosno, 27 država-članica i najnovijom članicom, Hrvatskom.

Odbijajući takav pristup, Bosna i Hercegovina djeluje u suprotnosti sa duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za postepeno uspostavljanje zone slobodne trgovine. Evropska komisija će započeti zvaničan proces konsultacija kako bi pronašla rješenje za trenutni spor. Zato će uskoro biti sazvan vanredni sastanak Privremenog odbora.

BUKA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close