Saopćenje nastavnika Katedre za vjerske znanosti IPF-a u Zenici

SAOPĆENJE ZA JAVNOST NASTAVNIKA KATEDRE ZA VJERSKE ZNANOSTI  ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

„Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dozvoli da u srcima našim zloba ponikne prema vjernicima, jer Ti si, doista, Blag i Milostiv“. (Kur’an, El-Hašr, 10)

Imajući na umu sve izraženije polemike koje se vode u javnosti povodom vjerskog djelovanja određenih grupacija, a koje su inicirane hutbom našeg kolege prof. dr. hafiza Safveta Halilovića, smatramo uputnima kazati sljedeće:

1. Mi, nastavnici Katedre za vjerske znanosti na Islamskog pedagoškog fakuleta u Zenici, smatramo da je svako sektaško djelovanje na prostorima BiH, nakon više od petstogodišnjeg postojanja islama na principima ehli-sunneta vel-džema’ata, strano našoj tradiciji i kao takvo neprihvatljivo.

2. Sektaško djelovanje kao i preferiranje određenog mezheba nad hanefijskim mezhebom po kojem bosanski muslimani prakticiraju svoje obredoslovlje, je također, neprihvatljivo jer se takvim djelovanjem unosi razdor i pojačavaju tenzije među muslimanima.

3. Sloboda izražavanja i različitost u mišljenju su osnovne odlike u islamu što zdušno podržavamo, ali istovremeno smatramo da je predstavljanje islama u medijima, od strane nekompetentnih osoba, štetno, pogotovo ako se njihovi nastupi baziraju izvan okvira ehlisunnetskog učenja.

4. Ne ulazeći u način interpretiranja hutbe kolege Halilovića o sektaškom djelovanju u BiH, o čemu su vođene brojne polemike i iznesena dijametralna stajališta, smatramo da je kolega Halilović  kazao istinu i inicirao veoma važno pitanje s kojim se Islamska zajednica treba otvoreno i sistematski pozabaviti i ponuditi konkretna rješenja u prevazilaženju postojećih negativnih tokova.

5. Islamska zajednica, kao najstarija i najvažnija institucija bošnjačkog naroda, najpozvanija je i najodgovornija za očuvanje čistote islama na ovim prostorima. Priroda njenog djelovanja nalaže joj da onemogući svako ispovjedanje islama koje je strano ehlisunnetskom konceptu i hanefijskom mezhebu, na kojima se temelji tradicija bosanskohercegovačkih muslimana.

Nastavnici Katedre za vjerske znanosti

Islamskog pedagoškog fakulteta 

Univerziteta u Zenici

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close