Sanacija klizišta u Podvincima i izgradnja mosta u Uvorićima

Poboljšanjem vremenskih prilika, nastavljeni su radovi na sanaciji klizišta u Podvincima, a po nalogo Općinskog štaba CZ Visoko.

Nedavne padavine su dovele do obrušavanja završenih radova prve faze, te je JKP «Visoko» ponovo intervenisalo na ovom lokalitetu izvodeći zemljane radove. Time su počele pripreme za izgradnju armirano- betonskog podzida i u narednih deset dana radovi bi trebali biti završeni, te će ovaj stambeni objekat biti bezbijedan.

Dio radova druge faze sufinansira Fondacija “Život” iz Lješeva.

 

Istovremeno se radi na rješavanju problema oštećenog mosta u Uvorićima, zaseok Rijeka. Po procjenama stručnjaka, most u Uvorićima je pretrpio takva oštećenja da se mora ukloniti i postaviti novi armirano- betonski most. Općinski štab CZ Visoko je dao nalog za izgradnju drvenog pješačkog mosta, za koji je preduzeće «Secom» doniralo kompletnu drvenu građu, a radove izvodi preduzeće “Vizija” d.o.o. Visoko.

Radove finansira Općina Visoko.

Preduzeće «Musala inženjering» d.o.o.Visoko je izradilo projektnu dokumentaciju, a Fondacija «Hastor» i UNDP su obezbijedili sredstva u iznosu od 40 000 KM za izgradnju novog mosta.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close