RS će ići protiv odluke Ustavnog suda BiH

Nakon što je Ustavni sud BiH oborio Odluku o vršenju provjere tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta u RS, iz ovog entiteta najavljuju donošenje iste odluke. Oboren je i zakon FBiH o pravima povratnika u RS.

(DW.DE)

Oborena zakonska rješenja oba entiteta

Ustavni sud BiH usvojio je zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i člana Predsjedništva Željka Komšića i ukinuo u cijelosti Odluku Vlade RS koja se odnosi na provjeru tačnosti podataka prilikom pijave prebivališta. Ona je donesena prije nekoliko mjeseci zbog velikog broja prijavljenih građana na istim adresama, što se događalo na proteklim izborima ali i pri popisu stanovništva. Tako se znalo desiti da na jednoj adresi bude popisano i preko dvadeset članova porodice, iako tu ne žive.

U suprotnosti sa odredbama Ustava

Izetbegović i Komšić tražili su da ovaj sud utvrdi da je Odluka Vlade RS suprotna odredbama Ustava BiH.

Ko nema prebivalište u RS, njega nema ni na biračkom spisku Ko nema prebivalište u RS, njega nema ni na biračkom spisku

“Ustavni sud je utvrdio da je ova odluka u suprotnosti sa odredbama Ustava BiH, budući da je pitanje prebivališta regulisano zakonom na nivou BiH. Slijedi da je to pitanje u isključivoj nadležnosti institucija BiH, a ne bilo kog organa Republike Srpske. Ukinuta odluka prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu BiH”, saopšteno je iz ovog suda.

Vlada RS Odluku je donijela 17. aprila ove godine a nakon ove odluke Ustavnog suda BiH u banjaluci najavljuju kontra-akciju. Već u ponedjeljak (7.7.) biće donijeta nova odluka.

„Sada ćemo je nazvati uredbom i donijeti je na sjednici Vlade RS što prije pa će oni opet da tuže. Pa kada oni to ponovo ukinu onda ćemo mi donijeti neki pravilnik ili nešto slično. Uglavnom ono što su naumili neće ostvariti. Ovdje se niko neće prijavljivati bez jasnih podataka o tome ko je, šta je, ima li imovinu i gdje živi. Ustavni sud je glasao…dva muslimana i tri stranca i to je ukupno 5 i preglasao… i to je Bosna i Hercegovina koja pokazuje svoju nesposobnost“, rekao je Milorad Dodik (naslovna fotografija članka), predsjednik RS komentarišući odluku Ustavnog suda BiH.

Prijava prebivališta je bitna jer se na osnovu nje vrši upisivanje građana na birački spisak.

Za apelante odluka očekivana

Bakir Izetbegović je zajedno sa Željkom Komšićem podnio zahtjev za prrocjenu ustavnosti odluke Vlade RS Bakir Izetbegović je zajedno sa Željkom Komšićem podnio zahtjev za prrocjenu ustavnosti odluke Vlade RS

Apelanti, Izetbegović i Komšić ističu da su očekivali ovakvu odluku Ustavnog suda jer je ona bila mimo Ustava BiH i bila je uperena protiv povratnika u RS: „S obzirom da je Vlada RS svojom odlukom, kao izvršni organ, dakle čak ne ni kao parlament, mijenjala suštinu onih odredbi koje već važe u ovom zakonu koji je na snazi, logično je bilo očekivati da će Ustavni sud donijeti ovakvu odluku“, rekao je Komšić za federalne medije.

Sa odlukom suda ne slaže se premijerka RS Željka Cvijanović imajući u vidu, kako kaže, sam naziv vladine odluke s obzirom da se radi o mehanizmu koji treba da ispituje tačnost podataka. Zbog toga ne vidi šta je sporno u takvoj odluci: „Sam naziv odluke govori da vi treba da utvrdite tačnost podataka. Ne razumijem nijednu instituciju ili bilo kog drugog koji bi favorizovao nešto drugo a to znači da na osnovu fiktivnih elemenata možete da kažete da je uredno nečije prebivalište.“

Šta je popisano odlukom?

Željka Cvijanović Premijerka RS Željka Cvijanović

A Odluka Vlade RS i donijeta je po uzoru na onu u vezi sa matičnim brojem kada je RS, nakon neusvajanja ovog zakona u državnom parlamentu, donijela uredbu po kojoj se uređivala ova oblast do usvajanja državnog zakona.

Prema odluci Vlade, koja je sada van snage, bilo je propisano da je za prijavu prebivališta potrebno priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom, stanom ili nekim drugim objektom za stanovanje. “Da je vlasnik ili suvlasnik kuće, da ima ovjeren ugovor o zakupu ili izjavu stanodavca da stanuje kod njega i pristanak stanodavca da se prijavi na njegovom mjestu stanovanja, ili potvrda da se pred nadležnim sudom vodi spor o vlasništvu”, rekla je portparol MUP-a RS Mirna Šoja nakon što je u aprilu Vlada donijela ovu Odluku.

Oboren i zakon o pravima povratnika u RS i Brčko

S druge strane Ustavni sud BiH je pored odluke Vlade RS oborio i Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, koji su podnijela 34 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Ustavni sud utvrdio je da taj zakon, koji je usvojio federalni Parlament, nije u skladu sa odredbama Ustava BiH.

„Ustavni sud BiH je, u skladu sa Pravilom Ustavnog suda ukinuo u cijelosti Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i Brčko distriktu“, saopšteno je iz suda.

Parlament Federacije BiH usvojio je Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republiku Srpsku, kojim se omogućava svima koji to žele da se mogu prijaviti i glasati u Republici Srpskoj, a sva prava zadržati u FBiH. U federalnoj Vladi tvrde da je zakon bio dobar i da je šteta što ga je Ustavni sud oborio. Najvljuju da će pokušati pronaći neka rješenja koja bi zadovoljila povratnike kojima je ovaj zakon bio tračak nade.

“Opasan zakon”

S druge strane predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić je odmah po usvajanju ovog zakona u federalnom parlamentu izjavio da se radi o veoma opasnom zakonu koji nema čak ni zakonsko uporište a kojeg je najviši zakonodavni organ u Federaciji ipak usvojio: „Pročitaću vam samo jednu rečenicu iz obrazloženja ovog zakona. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona: “za donošenje ovog zakona ne postoji ustavni osnov”. U prvoj rečenici ustavnog osnova kaže se da za to ne postoji ustavni osnov. Ovdje je napravljeno nešto na šta međunarodna zajednica ne reaguje i baš je briga šta se dešava.“

Što se regulisanja prebivališta tiče, sada se čeka da li će Vlada RS zaista utvrditi dokument istog (oborenog) sadržaja, samo uz promjenu naziva. S obzirom da je OHR ranije reagovao stavom da ovo pitanje reguliše samo država, očekuje se da će i, ukoliko Vlada RS donese novu uredbu, međunarodna zajednica ponovo reagovati. Pitanje je samo na koji način.

 

  • Autor Dragan Maksimović
  • Urednik Azer Slanjankić

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close