Produžava se rok za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2014.

Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 4/06 i 1/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Općinskog vijeća Visoko, na 7. sjednici održanoj 4.7.2014. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

 I

            Produžava se rok za predlaganje kandidata na Javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2014. godinu.

II

            Rok za predlaganje kandidata na Javni poziv produžava se do 11.7. 2014. godine, najkasnije do 14 sati.

III

            Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Visoko.

  PREDSJEDNIK KOMISIJE

         Mirza Omanović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close