Revizija privatizacije je itekako moguća

Zastupnica Stranke za BiH u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Azra Hadžiahmetović u intervjuu za Vijesti.ba govori, između ostalog, o Prijedlogu zakona o pravima žrtava tortupre, uticaju aktuelnih protesta na ekonomsku situaciju u zemlji, rješavanju presude “Sejdić – Finci”, te poboljšanju konkurentnosti bh. privrede.

VIJESTI.BA: Na dnevnom redu naredne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta BiH biće Prijedlog zakona o pravima žrtava torture, čiji ste predlagači Vi i Vaš stranački kolega Beriz Belkić. Kakav ishod u konačnici očekujete?

HADŽIAHMETOVIĆ: Sudeći po raspoloženju u Parlamentu BiH i izvještaju resorne komisije, očekujem negativan ishod u konačnici, nažalost. Mislim da svi još nisu svjesni potrebe da se ovo pitanje reguliše na jedinstven način, odnosno da se pitanje jedne populacije riješi na cijelom području BiH.

VIJESTI.BA: Svjedoci smo protesta širom BiH. Kako će se oni odraziti na ukupni ekonomski položaj naše zemlje? 

HADŽIAHMETOVIĆ: Smatram da proteste prvenstveno treba posmatrati u kontekstu kako se ovakva ekonomska situacija odrazila na životni standard građana. Dakle, šta je prouzrokovalo proteste. Da li će se aktuelni protesti eventualno negativno odraziti na ekonomku situaciju, to je u ovom momentu irelevantno pitanje.

VIJESTI.BA: Jedan od zahtijeva demonstranata je revizija privatizacije preduzeća. Je li realno očekivati da ovaj zehtjev bude realizovan u praksi?

HADŽIAHMETOVIĆ: Revizija privatizacije je itekako moguća. Niko ne treba da se plaši toga. Sam pojam revizije ne podazumijeva oduzimanje imovine. Potrebna je revizija privatizacijskih ugovora i uvid u to da li se oni poštuju, te utvrditi odgovornost ukoliko nisu ispoštovani.

VIJESTI.BA: Nakon niza neuspjelih sastanaka bh. političkih lidera o provođenju presude “Sejdić – Finci”, najavljeno je da će se od sada ovim pitanjem baviti institucije BiH. Prema Vašem mišljenju, hoće li bh. institucije biti uspješnije od lidera političkih stranaka? Može li se konačno očekivati rješavanje odluke Evropskog suda u Strasburu?

HADŽIAHMETOVIĆ: Parlament je najviši zakonodavni organ i jedini nadležan za usvajanje izmjena Ustava BiH. Svi predovori koji su izmješteni iz Parlamenta bili su velika greška, što je sada i dokazano.

Poslanici Stranke za BiH su inicirali u Parlamentu BiH da se ovaj organ vlasti bavi ustavnim promjenama. Međutim, ovu inicijativu nisu podržali poslanici vladajuće garniture.

Ipak, na kraju će ovo pitanje završiti u Parlamentu BiH, gdje mu je i mjesto.

VIJESTI.BA: U ponedjeljak u Londonu biće upriličen skup koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj na kojem će biti predstavljen projekat ekonomske pomoći u reformama u regionu. Iako još nema konačne forme, pretpostavlja li se o čemu se radi?

HADŽIAHMETOVIĆ: Evropska banka za obnovu i razvoj je finansijski institucionalni okvir posredstvom kojeg Evropska komisija plasira finansijska sredstva u zemlje koje su na putu ka članstvu u EU. Radi se o redovnoj konferenciji, nakon koje će biti usvojena odluka o tome koji će se projekti finansirati.

Jedan dio tih projekata odnosi se na projekte u zemljama u regiji, a jedan dio su regionalni projekti. Očekujem da će fokus biti na regionalnim projektima. Kada su u pitanju pojedinačni projekti, moguće je, nažalost, i da bude reduciranja za BiH, imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazimo.

VIJESTI.BA: Budući da ste profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, koje su Vaše preporuke kako bh. privredu učiniti konkurentnijom? 

HADŽIAHMETOVIĆ: Prvenstveno, potrebno je urediti sistem unutra. Nažalost, postojeći sistem je neefikasan i ekonomski neodrživ. Ovakav sistem predstavlja barijeru stranim investitorima. Bez značajnije promjene Ustava, odnosno bez značajnije promjene sistema, krupniji koraci u ekonomiji se ne mogu postići.

N.Š.

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close