Ratni 3. maj 1992. u Visokom: Pokušaj deblokade Sarajeva

U jutarnjim satima 03. maja ‘92. godine pripadnici jedinica sa ovih prostora izvršili su PRVI KOMBINOVANI ARTILJERIJSKO-PJEŠADIJSKI NAPAD na neprijateljska uporišta i položaje u Ilijašu, Sovrlama, Ljubinićima i Čekrčićima, što je izazvalo šok i opštu pometnju među ilijaškim četnicima, koji su hitno morali svoje snage sa pravca prema glavnom gradu da vrate na pozicije prema našoj općini.

U isto vrijeme dio jedinica je vršio razoružavanje pripadnika SDS-a na području s.Goruša,s.Kula Banjer i s.Ravne kojom prilikom su oduzete značajne količine pješadijskog naoružanja. Tog dana, 03. maja ‘92. godine je dobijena i prva bitka za Visoko, a agresoru naneseni veliki gubici. Osobit značaj ovog napada je taj što je ostvarena velika psihološka prednost, jer je neprijatelj bio uveliko iznenađen kako naoružanjem kojim su  napadnuti (3 MB-120 mmiz rejona Gračanice i 3 MB-120 mm iz rejona Kamenica,općina Breza), tako i smjelošću za napad  (do tada su samo oni napadali u RbiH).

Nakon napada neprijatelj je uzvratio iz već davno ukopanih i usmjerenih oruđa, gađajući nasumice po užem gradskom području. To su bile prve granate koje su pale na grad i koje su odnijele prve civilne žrtve rata.

Tako je na ovim područjima rat počeo, a Visokom kao najvećem gradu u blizini Sarajeva neopravdano pala u zadatak deblokada glavnog grada, Sarajeva.

Paravojne jedinice zločinačkog SDS-a jačine pješadijskog odreda na području Zimče odmah blokiraju oba puta Visoko – Kakanj i uvezuju se sa ostalim dijelovima, što Visoko dovodi u vrlo nepovoljan položaj.

Nakon 3. maja intenzivira se ustrojavanje formiranih jedinica a vrši se formiranje novih, sve sa ciljem da se ukupna odbrambena moć podigne na viši nivo. U tom periodu Mješoviti artiljerijski divizion je ojačan sa još 6 MB-120 mm i sa 2 TH 152 mm – «Nore» koje su odmah izvučene na izabrane vatrene položaje.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close