Raspodjela CEMT dozvola u skladu sa pravilnikom

Raspodjela CEMT dozvola obavlja se u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o njihovoj raspodjeli i obavještenjem koje se radi svake godine u oktobru za raspodjelu dozvola koje važe u narednoj godini, izjavio je Srni pomoćnik ministra  transporta i komunikacija BiH Zoran Andrić.

Andrić je rekao da se sa udruženjima prevoznika kontinuirano održavaju sastanci s ciljem adekvatne razmjene informacija i pripreme odgovarajućeg pravnog okvira za dobrobit svih prevoznika registrovanih u BiH.

Pri tome se, kaže Andrić, uvažava potreba usaglašavanja propisa sa propisima koji su na snazi u Evropskoj uniji, kako bi se omogućili istim prevoznicima nesmetano obavljanje prevoza u zemljama EU.

Andrić je podsjetio da je Sekretarijat Međunarodnog transportnog foruma, sa sjedištem u Parizu, dodijelio BiH 1.030 transportnih dozvola.

“Pravila za raspodjelu za 2013. godinu utvrđena su obavještenjem o raspodjeli, gdje su precizno navedeni svi kriterijumi za raspodjelu“, rekao je Andrić, ističući da su javno objavljeni svi podaci o pristiglim zahtjevima, stanju i redoslijedu prevoznika na listi.

Andrić tvrdi da, prema unaprijed propisanim pravilima, ne postoji slučaj da je jedan prevoznik dobio dozvole, a da za to nije ispunjavao uslove, niti da prevoznik nije dobio dozvolu za koju je ispunjavao uslove.

Prema njegovim riječima, ograničenja su ukupan broj dozvola, broj bodova svakog prevoznika i iskazani prioriteti prevoznika.

Ne možemo podijeliti 1.036 dozvola, niti bilo koji broj dozvola koji prelazi 1.030“, rekao je Andrić i dodao da 1031. zahtjev za dodjelu dozvola nije mogao biti ispunjen, jer nije bilo moguće dodijeliti dozvolu.

Ministar transporta i kumunikacija BiH Damir Hadžić razgovarao je sa predstavnicima udruženja u decembru prošle godine, kada su razmotreni prigovori na listu raspodjele.

“Ministarstvo je ove prigovore ozbiljno sagledalo, a na sastanku je konstatovano da nije bilo nepravilnosti nakon što je sistem raspodjele do kraja razjašnjen. Ministar je dao podršku da se problemi prevoznika, koji nisu dobili CEMT dozvole, još jednom razmotre te da se pokuša pronaći adekvatan mehanizam zaštite”, podsjetio je Andrić.

On je naglasio da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH daje punu podršku razvoju transportnog sistema BiH, ali pod uslovom da je sve transparentno, javno i da svi imaju jednake uslove za učestvovanje.

“Svjesni smo činjenice da se svaki sistem može dodatno nadograđivati i svi naši napori su usmjereni isključivo u tom pravcu, tempom kojim je to moguće objektivno postići”, naveo je Andrić.

On kaže da su, uzimajući u obzir mali broj raspoloživih dozvola, odnosno veliki broj zahtjeva, prevoznici unaprijed znali ili su mogli znati o kom broju dozvola je riječ, te koji su bliži uslovi za raspodjelu dozvola – kako se vrednuje vozni park, šta znači djelatnost prevoznika i sl.

“Ukoliko je prevoznik pogrešno odredio prioritete, za to ne može da odgovara Ministarstvo, već prevoznik. Da li isti nije razumio sistem bodovanja ili je neki drugi razlog u pitanju softver kojim je omogućena raspodjela dozvola to ne može niti smije, u cilju transparentnosti i objektivnosti postupka, uzimati u obzir“, naveo je Andrić.

Savjetnik ministra je zatražio da udruženja daju konkretne primjere kod kojih prevoznika je uočena nepravilnost, kako bi se vidjelo o kakvim nepravilnostima je riječ i demistifikovao postupak raspodjele.

On kaže da bi to trebalo da bude urađeno na način da se jasno i precizno vide zahtjevi prevoznika, raspoloživi bodovi, iskazani prioriteti, te drugi elementi za koje predstavnici udruženja tvrde da su nepravilnosti.

“Ne postoji dodjela dozvola `ispod stola`, niti bilo kakva dodjela koja nije zasnovana na tablicama i uslovima koje svi mogu javno vidjeti”, tvrdi Andrić.

On je podsjetio da su važeći pravilnik o licencama potpisali članovi Radne grupe koja je taj propis izradila, a koji su iz Republike Srpske, među kojima je i potpis predsjednika  Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikole Grbića.

Dogovorene su izmjene pravilnika, ali se te izmjene provode izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom prevozu.

“Potreba je da se sve odredbe u vezi sa licenciranjem ugrade u tekst zakona, a ne da budu, kao do sada, rješavane pravilnicima. Radna grupa za izmjenu zakona radi i naredni sastanak predviđen je za 31. januar kako bismo do kraja februara prijedlog uputili u dalju proceduru”, rekao je Andrić.

Predsjednik Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Srpske Nikola Grbić rekao je da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH podijelilo CEMT dozvole za ovu godinu, ali da su prilikom raspodjele uočene brojne nepravilnosti, jer su veliki prevoznici iz Federacije BiH favorizovani.

SRNA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close