Raspisan tender za izgradnju dijela tunela “Vijenac”

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH raspisalo je prošle sedmice tender za izgradnju autoputa na koridoru 5C, dio Drivuša-Kakanj, poddionica Gorica-Bilješevo. Za pokriće troškova izgradnje ove poddionice Autoceste namjeravaju, u ime Vlade Federacije koristiti Kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj.

Radovi obuhvataju završetak betonske konstrukcije i trotoara u tunelu “Vijenac” na dijelu Gorica-Bilješevo. Ukupna dužina poddjela Gorica-Bilješevo iznosi 3,10 km. Glavni dio ovog poddjela je tunel “Vijenac”, dužine 2 942 m. Izlaskom iz tunela nastavlja se još 200 m, i dalje se povezuje na dio autoputa Bilješevo-Kakanj.

Nakon izlaza iz tunela Vijenac, trasa se nastavlja u dužini od cca. 200 m i spaja sa Autocestom A1, poddionica Bilješevo-Kakanj. Većina zemljanih radova, na iskopu tunela je okončana u okviru prethodnog ugovora, u fazi I.

Predmet ovog ugovora su radovi koji uključuju izgradnju unutranje betonske oplate tunela i završetak svih drugih vanjskih radova, rok za završetak radova je 12 mjeseci, a rok za prijavu na tender je 14. februar 2013. godine.

 

izvor: ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close