Raspisan poziv za izgradnju tri MHE u ZDK

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Zenica raspisalo je javni poziv za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane Žuća rijeka na rijeci Žući na području općine Kakanj. MHE “Žuća rijeka” je snage 502 kW.

Poziv je raspisan i za MHE Ušće na Maloj rijeci, snage 185 kW, te MHE Marušići na Marušičkoj rijeci, snage 341 kW.

Kako je određeno tenderskom procedurom ponuđač je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Idejni projekat za sve male hidroelektrane i Studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju zaštite okoliša.

U Studiji i Idejnom projektu trebaju biti definirani svi tehnički parametri i data procjena cijene koštanja objekta uz obavezu iskazivanja specifičnih investicija u KM/kWh i proračun opravdanosti građenja.

“Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 godina, računajući početak koncesije od dana početka korištenja koncesije, odnosno početka proizvodnje električne energije, ali ne duže od dvije godine od dana zaključenja Ugovora o koncesiji”, istaknuto je u pozivu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close