Raspisan konkurs za dodjelu koncesije za izgradnju mHE Kamenolom u općini Zenica

Komisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona raspisala je javni poziv za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane Kamenolom snage 95 kW na magistralnom cjevovodu DN 500 vodozahvata Kasapovići – rezervoar Crkvice na području Općine Zenica.
Koncesija se daje na 30 goodina, a ponuđač je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti idejni projekat male hdroelektrane i studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju zaštite okoliša.
Minimalni iznos tekuće koncesione naknade je 5% od ukupnog prihoda male hidroelektrane, a minimalni iznos jednokratne koncesione naknade je 6.000 KM.
Kod ponuda će se vrednovati i učešće domaćih privrednih subjekata u izvođenju radova.
Rok za dostavljane ponuda je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa, koji će ti objavljen u dnevnim novinama, odnosno Službenom listu FBiH i web strani Zeničko-doobojskog kantona.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close